Såkornsmidler

UH-nett Vest sin støtteordning skal bidra til å styrke samhandlingen og bygge sterke relasjoner mellom akademia og eksterne aktører i regionene. Støtten skal gis som såkornsmidler til nettverksbygging og prosjektutvikling. Det kan søkes om såkornsmidler til et bredt spekter av prosjekter som skal være samfunnsrelevante, og bidra til fornying og innovasjon i regionene. Søknadsfrist er 15. oktober, og tildeling skjer i styremøte mot slutten av høstsemesteret.

Tidligere tildelinger:

 • Insentivmidler for 2008 finner du her.
 • Insentivmidler for 2009 ble fordelt slik
 • Insentivmidler for 2010 ble fordelt slik
 • SAK-midler for 2011 ble fordelt slik
 • Midler for 2016 ble fordelt slik
 • Midler for 2017 ble fordelt i to runder:
  * Runde 1
  * Runde 2
 • Midler for 2018 ble fordelt slik
 • Midler for 2019 ble fordelt slik
 • Midler for 2020 ble fordelt slik
 • Midler for 2021 ble fordelt slik
 • Midler for 2022 ble fordelt slik

Tildeling:
Søknadene blir vurdert av samordningsutvalget som innstiller til styret for UH-nett Vest.