Barnehagelærerutdanning

Barnehagelærerutdanning kom inn som et samarbeidsområde i 2012. Departementet tildelte da nettverket SAK-midler for å lede samarbeidet om implementeringa av ny rammeplan og nasjonale retningslinjer for barnehagelærarutdanning.

Aktiviteten var stor de første årene mellom studielederne. Nå er aktiviteten mindre, og arbeidsgruppen er avviklet.

Under kan du lese mer om arbeidet som pågikk:

Mål for dei fem høgskulane i nettverket, hausten 2012:

  • Å støtte kvarandre i å utvikle programplanar som gir ei forskingsbasert, profesjonsretta og praksisnær utdanning
  • Å utfordre kvarandre i utviklinga av kvalitativt gode emneplanar som høver for den einskilde høgskule

Mål for dei fem høgskulane i nettverket, 2013:

  • Å samarbeide om fordjupingseiningar
  • Å arbeide fram arbeidsdeling av felles komponentar i deltidsutdanningane ved å nytte e-læring
  • Å søkje fellesprosjekt som fremmer forsking og utviklingsarbeid i BLU
  • Å samarbeide om marknadsføringa av BLU

 

Nyheter og kunnskapsdeling

Her finner du nyheter, presentasjoner og fagstoff som deles med hverandre: