14 prosjekt får tildeling av såkornsmidler

Styret har vedtatt hvem som får støtte til forskningssamarbeid i UH-nett Vest i 2022. Prosjektene viser et bredt spekter av fagområder, og en god vilje til tverrinstitusjonelt samarbeid. I denne saken kan du lese mer om prosjektene.

Støtteordningen har i 2022 fått en ny og spissere innretning sammenlignet med tidligere år. Samarbeid mellom institusjonene er fremdeles ordningens hovedbegrunnelse, mens midlene skal nå i større grad bygge sterke relasjoner mellom akademia og eksterne aktører i regionene. Det er også en forutsetning at midlene skal bidra til fornying og innovasjon. Betegnelsen «såkornsmidler» innebærer at midlene skal være en starthjelp for nye samarbeid, nettverksbygging og prosjektutvikling. En forutsetning for tildeling er at søkerne har en konkret plan om å søke videre finansiering til prosjekter fra eksterne finansieringskilder.

Søknadsfristen var i år 15. mars. Det kom inn 21 søknader, og samordningsutvalget har vurdert søknadene og kommet med en innstilling som styret har vedtatt.

Samordningsutvalget har i sine vurderinger lagt vekt på faglig kvalitet, dokumentasjon av prosjektenes gjennomførbarhet, plan for videre finansiering, antall institusjoner som inngår og at såkornsmidlene går til nettverk og prosjekter som er i en oppstartsfase.

Årets tildeling til de 14 prosjektene er på til sammen 2 482 254, kroner.

Disse prosjektene får støtte i 2022:

 1. Søknaden fra professor Gunn Engelsrud/HVL med deltakelse fra HVL, HVO, USN, Göteborgs Universitet, den Norske Turistforeningen, Stikk UT konseptet, og Georeg Registreringssystem til prosjektet: «Møte mellom naturen og teknologi – hverdagslivets bevegelseskultur med turgåing som case»: kr 200 000.
 2. Søknaden fra førsteamanuensis Jon Hoem/HVL med deltakelse fra HVL, UiB, Kronstad skole, Tech Lab til prosjektet: «Sampling av lyd og bærekraft» kr 165 000.
 3. Søknaden fra førsteamanuensis II Yu-Fen Chang/HVL med deltakelse fra HVL, UiB, UiS, Business Innovator, Creator Makerspace AS, og Norwegian Smart Case Cluster til prosjektet: «Novel non-invasive medical flow measurement systems»: kr 200 000.
 4. Søknaden fra høgskulelektor Margrethe Aksnes/HVL med deltakelse fra HVL, HVO, NAV Sogndal og NAV Ørsta-Volda til prosjektet: «Nettverk for regional kunnskap, innovasjon, forsking og tenesteutvikling»: kr 200.000.
 5. Søknaden fra førsteamanuensis Trude Bukve/HVL med deltakelse fra HVL, UiB, NLA, Bergen og Sogndal kommune og Språkrådet til prosjektet: «Språkspor i byen»: kr 200 000.
 6. Søknaden fra professor Anette Harris/UiB med deltakelse fra UiB, HVL, Youwell, Nasjonal kompetansesenter for søvnsykdommer, og Folkehelseinstituttet til prosjektet: «Digitalt søvnkurs for skiftarbeidere»: kr 200 000.
 7. Søknaden fra professor Michaela-Roxana Cimpan/UiB med deltakelse fra UiB, HVL og Haukeland sykehus til prosjektet: «Advanced innovative methods and biological models for a reliable assessment of nanomaterial health effects»: kr 200 000.
 8. Søknaden fra førsteamanuensis Yansong Zhao/HVL med deltakelse fra HVL og UiS til prosjektet: «Novel battery technology for hybrid solar and wind energy storage»: kr 200 000.
 9. Søknaden fra professor Herner Sæverot/HVL med deltakelse fra HVL, NLA, University of Helsinki, Maynooth University, University of Münster, University of Wisconsin, Augsburg University og Friedrich-Alexander Universität til prosjektet: «The internationalisation of educational research: Current patterns and alternative possibilities»: kr 66 500.
 10. Søknaden fra førsteamanuensis Meinrad Pohl/HVL med deltakelse fra HVL, UiB, Vestland fylkeskommune og Rubbestadneset skule til prosjektet: «Vestland i fortid og framtid – Historie i eit samanhengande skuleløp»: kr 200 000.
 11. Søknaden fra professor Jarl Giske/UiB med deltakelse fra UiB og HVL til prosjektet: «Kunnskapsfestival for realfag og teknologi»: kr 200 000.
 12. Søknaden fra professor Atle Nesje/UiB med deltakelse fra UiB, HVL, UiO og Norsk Bremuseum til prosjektet: «Bidrag til utstilling ved Norsk Bremuseum & Ulltveit Moe senter for klimaviten»: kr 200 000.
 13. Søknaden fra førsteamanuensis Helga Mannsåker/UiB med deltakelse fra UiB, HVL, Vestland fylkeskommune og St. Paul Gymnas til prosjektet: «Språkprat til skolen»: kr 114 554.
 14. Søknaden fra professor Tove Giske/VID med deltakelse fra VID, UiS, HVL, Bergen kommune, Utviklingssenter for sykehjem og Helse Fonna Haugesund til prosjektet: «Meining, håp og livsvilje. Åndeleg omsorg i sjukepleie og helsefag»: kr 136 200.

Tildelingene kan brukes i perioden 15. mars 2022 – 30. juni 2023. Midlene kan ikke dekke frikjøp. Prosjekter som har fått tildelt midler skal levere rapport og regnskap for bruk av midlene til meg innen 1. september 2023