11 prosjekt får såkornsmidler

Hvert år tildeler UH-Nett Vest såkornsmidler til forskningsprosjekt. I år går midlene til et bredt spekter av fagområder som viser god vilje til tverrinstitusjonelt samarbeid.

I år kom det inn i alt 15 søknader med en samlet søknadssum på rundt 3,6 millioner kroner. Styret har satt av 3 millioner kroner til dette formålet i år.

– Støtteordningen dreies nå mer mot innovasjon og samarbeid med eksterne aktører. Dette er i tråd med vår nye strategi.

– Vi vil takke søkerne for at de har områdd seg på kort varsel, sier styreleder Dag Rune Olsen i UH-Nett Vest.

Det er komitéen for såkornsmidler i UH-nett Vest som har vurdert søknadene og gitt sin tilråding til styret. Komiteen har i sine vurderinger lagt vekt på faglig kvalitet, dokumentasjon av prosjektenes gjennomførbarhet, relevans for arbeidslivet i regionene, plan for videre finansiering, antall institusjoner som inngår og at såkornsmidlene går til nettverk og prosjekter som er i en oppstartsfase.

På bakgrunn av en helhetsvurdering og komiteens tilråding, vedtok styret i sitt møte 24. november at følgende prosjekt tildeles såkornsmidler til samarbeid:

 • Søknaden fra Vidar Andersen/HVL med deltakelse fra HVL, HVO, UiA, Nasjonalforeningen for Folkehelsen, Norsk Osteoporoseforbund og Landsforeningen for overvektige til prosjektet «Osteosarcopenic obesity syndrom (OSO)»: kr 250 000.
 • Søknaden fra Matthew Peter Shaw/HVL med deltakelse fra HVL, HVO og aktører i treningsbransjen til prosjektet «Teknologi i idrettsutdanning og treningsbransjen»: kr 250 000.
 • Søknaden fra Zhiyu Jiang/UiA med deltakelse fra UiA, UiB, UiS og Signal Analysis Lab til prosjektet «Estimering av langsiktig kraftproduksjon til flytende vindparker»: kr 249 000.
 • Søknaden fra Lars Nyre/UiB med deltakelse fra UiB, UiS, Future Solutions, Hallingdølen, Hordaland og Sunnhordland til prosjektet «Utvikling av ein prototype for AI-støtta nyheits- og annonseproduksjon i lokalaviser»: kr 250 000.
 • Søknaden fra Chunming Rong/UiS med deltakelse fra UiS, UiB, IEEE Blockchain Special Projects og bitYoga til prosjektet «Decentralized Identity for Federated Services»: kr. 250 000.
 • Søknaden fra Siddharth Sareen/UiS med deltakelse fra UiS, UiB, HVL, Norsk Oljemuseum, Rjukan Solarpunkacademy, British International School of Stavanger til prosjektet «Just Mobility Transitions Network (JUST-MOB-NET)»: kr. 250 000.
 • Søknaden fra Stein Erik Færø/VID med deltakelse fra VID, HVL og Bergen Kommune til prosjektet «Å jobbe på grønt lys»: kr 236 750.
 • Søknaden fra Yanshong Zhao/HVL med deltakelse fra HVL, UiB, NLA og TioTech til prosjektet «Development of novel high charging speed method for batteries (Charge
  Battery)»: kr. 248 000.
 • Søknaden fra Kjersti M. R. Breivega/HVL med deltakelse fra HVL, UiA, Kirkevoll skole, Rubbestadneset skule og Hafslo skule til prosjektet: «Literacy in Teacher Education»: kr. 250 000.
 • Søknaden fra Kåre Heggen/HVO med deltakelse fra HVO, HVL, UiA og læringsnettverket for barnevernstjenesten i Vestland og Møre og Romsdal til prosjektet: «Styrking av fagleg skjønn i kommunalt barnevernsarbeid» kr. 200 000.
 • Søknaden fra Elin Stengrundet/HVL med deltakelse fra HVL, NLA, HVO, Bergen offentlige bibliotek og Litteraturhuset i Bergen til prosjektet «Ungdom i norsk skjønnlitteratur (UngiLit)»: kr 250 000.