10 får forskningsmidler

Styret i UH-nett Vest har tildelt forskningsmidler for 2018 til 10 spennende prosjekt. Se listen her.

– Styret sier seg svært tilfreds med den store interessen for de utlyste midlene til forskningssamarbeid gjennom nettverket, og vil takke alle søkerne for gode og gjennomarbeidete søknader.

– Ikke minst er styret glad for det brede spekter av fagområder som er representert, og den gode vilje til tverrinstitusjonelt samarbeid dette gir uttrykk for.

Som tidligere meddelt her på nettsiden kom det inn 28 søknader med en samlet søknadssum på 6,7 millioner.

– Styret har i samsvar med tilråding fra Forskningsutvalget lagt vekt på faglig kvalitet, dokumentasjon av prosjektenes gjennomførbarhet, samfunnsmessig relevans, synergier i samarbeidet og antall institusjoner som inngår i det enkelte forskningsprosjekt.

Det er gitt noe reduksjon i tildeling i forhold til omsøkt beløp for å kunne gi støtte til flere søknader. Følgende søknader er nå tildelt midler, og vil bli tilskrevet om dette:

 

Disse får tildelt forskningsmidler:

Søknaden fra Siv M. Gamlem/HVO med deltakelse fra HVO, UiS, HVL til prosjektet «Systematisk observasjon i utdanningsforskning»: kr. 220 000.

Søknaden fra Lene Johannessen/UiB med deltakelse fra UiB, HVL, UiS, HVO til prosjektet «Abscences and silences in false familiarities»: kr. 120.000.

Søknaden fra Stine Ekornes/HVO med deltakelse fra HVO, UiA, UiS til prosjektet «Psykisk helse og læringsmiljø i høyere utdanning»: kr. 200 000.

Søknaden fra Åsta L. Einstabland/UiA med deltakelse fra UiA, HVL, UiS til prosjektet «Seksuell trakassering blant studenter ute i obligatorisk praksis innen helse- og omsorgsektoren»: kr. 200 000.

Søknaden fra Konrad Tywoniuk/UiB med deltakelse fra UiB, UiS, HVL til prosjektet «Western Norway Network for Nuclear Matter Research»: kr. 200.000.

Søknaden fra Magne Eikås/HVL med deltakelse fra HVL, HVO, UiS til prosjektet «NAV-tilsette sine opplevingar av manualbruk og detaljstyring av sosialt arbeid»: kr. 200 000.

Søknaden fra Jerry Chun-Wei Lin/HVL med deltakelse fra HVL, UiB, UiS til prosjektet «The Information Mining with a Span of Fuzzy and Causality Approaches»: kr. 170 000.

Søknaden fra Laila Nordstrand Berg/HVL med deltakelse fra HVL, UiA, UiS til prosjektet «Høyere utdanningsinstitusjoners rolle i regionsutvikling – sammenkoblet eller dekoblet?»: kr. 250 000.

Søknaden fra Hilde Stokvold Gundersen/HVL med deltakelse fra HVL, UiA, UiB, HVO, NLA til prosjektet «Fotballspillere i utvikling»: kr. 190 000.

Søknaden fra Frode F. Jacobsen/HVL med deltakelse fra HVL, UiB, UiA til prosjektet «Kommunikasjonsteknologi for eldre hjemmeboende eldre med mild kognitiv svikt»: kr. 150 000.