Rekordsøknad om forskningsmidler i runde 2

Årlig lyser UH-nett Vest ut midler til forskningssamarbeid. Ved årets første søknadsfrist i  september kom det inn fire søknader, hvor av tre ble innvilget. I søknadsrunde to nå i desember kom det inn hele 45 søknader. Nå har Forskningsutvalget i nettverket besluttet at de trenger mer tid til å behandle søknadene og gi sin innstilling til styret. Se oversikten her.

Søknadsrunde 1:

Styret vedtok å tildele midler til:

  • Søknaden fra Boris Balakin, HVL (med deltakere fra UiB) – kroner 250.000
  • Søknaden fra Elisabeth Ersvær, HVL (med deltakere fra UiB og UiS) – kroner 250.000
  • Søknaden fra Mihaela Roxana Cimpan, UiB (med deltakere fra HVL) – kroner 250.000


Søknadsrunde 2:

Her er oversikten av søknader:

Nr Hovedsøker Prosjekttittel Fagområde Samarb.inst. Søknadssum
1 Professor Lise Bjørkhaug Gundersen, HVL Etablering av nye analyseverktøy for differensiering av forskjellige diabetes sykdommer Helsefag HVL, UiB 293 400
2 Professor Karin Anna Petersen, UiB Geometric Data Analysis Helsefag HVL, UiB 179 400
3 Professor Bettina Husebø, UiB Innovating the clinical pathway for home-dwelling people with dementia and their families  

Helsefag

 

UiB, HVL + ekstern

 

250 000

4 Kristin Flaten, HVL Spesialpedagogikk – sett fra to vinkler Pedagogikk HVL, UiB, HVO, NLA 190 000
5 Førsteamanuensis Eva Rauls, UiS Sprengning av beryllkrystaller

ved hjelp av vann

Geologi UiS, UiB 224 000
6 PhD Ingunn Alne Hoell, HVL Mikrobeovervåking for bærekraftig produksjon og trygg mat fra havet Biologi HVL, UiB, + eksterne UNI Research, NIVA 250 000
7 Førsteamanuensis Bente Hasle, HVO «TPS i Vest» – en studie av et nettbasert tverrprofesjonelt samarbeidslæring Helsefag HVO, HVL, UiS, UiB 250 000
8 Prof Richard J Grant, HVL A Joint

HVL-UiB Outdoor Renewable Energy Laboratory

 

Fornybar energi

HVL, UiB 250 000
9 Professor Alex C. Hoffmann, UiB Molecular Dynamics studies of two systems relevant for renewable energy Fornybar energi UiB, HVL 250 000
10 Magnhild Selås, HVL Seminar om barnespråkskorpus Språk HVL, HVO, UiB 50 000
11 1. amanuensis Magne Drangeid, UiS Tverrfaglig forskersymposium

oktober 2018:«Bærekraftig medborgerskap:

Språk, kultur og natur i lærerutdanninger, barnehage og skole»

 

Språk

 

UiS, HVL

231 000
12 Professor Atle Skaftun, UiS Muntlighetens mulighetsrom: Samtale og improvisasjon som sosiale og demokratiske danningspraksiser  

Pedagogikk, språk

 

UiS, HVL, UiB

250 000
13 Førsteamanuensis Helga S. Løvoll, HVO 21st Century friluftsliv:
towards positivetourism, sustainable health and spiritual wellbeing in Western Norway
 

Friluftsliv

 

HVO, HVL

250 000
14 Dr. Chunlei Li, UiB Secure E-Healthcare

Data Sharing by Blockchain Technology

Helsefag UiB, UiS, HVL + eksterne 250 000
15 Førstelektor i pedagogikk, Margareth Eilifsen, HVL Bevegelser i hverdagsrommet i barnehagen, tverrfaglig forskningssamarbeid i praksisfeltet  

Pedagogikk

 

HVL, NLA

 

250 000

16 Professor Lars Nyre, UiB Virtual og augmented reality i lokaljournalistikken. Ei regional forsterking av EU-prosjektet INJECT  

Mediefag

 

UiB, HVL, HVO

 

303 750

17 Prof. Pawel Kosinski, UiB ARIEL: Aneurysm Rupture Risk Evaluator Helsefag UiB, HVL + ekstern 250 000
18 Randi Neteland, HVL Nettverk Språksamlingane Språk HVL, UiB + ekstern (NLA) 80 000
19 1. amanuensis Kari Holdhus, HVL Skole og konsert – fra formidling til dialog (DiSko)

–          Fornyelse av tidligere bevilgn.

 

Musikk

 

HVL, UiS, HVO, UiB

100 000
20 Førsteamanuensis Ingunn T. Ellingsen, UiS Betydningen av oppfølging for barn med plasseringstiltak fra barnevernet  

Sosialfag

 

UiS, HVL

250 000
21 Fyrsteamanuensis Eli Bjørhusdal, HVL Seminar om skriftkultur  

Språk

HVL, HVO, UiB 100 000
22 Forsker Dawn Elise Mooney, UiS MARGIN: Metoder og praksis i ARkeologi på Grønland,

Island og i vest-Norge

 

Arkeologi

 UiS, UiB + eksterne 250 000
23 Dosent Randi Bergem, HVO Politikk, planlegging og organisering for helsefremmande samfunn Sosialfag HVO, UiB, UiA + eksterne 204 000
24 Førsteamanuensis Aslaug Grov Almås, HVL Bruk av teknologi i høgare utdanning Pedagogikk / teknologi HVL, HVO, UiB, UiS 249 000
25 Professor Endre Brunstad, UiB Vilkår for nynorsk blant ungdom Språk HVL, HVO, UiB, NLA 250 000
26 Associate professor Dr. Yansong Zhao, HVL Application of environmentally friendly materials and technology in new medicine design and drug delivery  

Helsefag

 

HVL, UiB

250 000
27 Førsteamanuensis Vegard Moen, UiS Kompetanse for inkluderende praksis i barnehage og skole.Samarbeid mellom PPT-barnehage/skole om utvikling av kompetanse for inkluderende praksis  

Pedagogikk

 

UiS, NLA

155 000
28 Professor Angela Hasselgreen, UiB Coryl – fra tekstkorpus til forskningskorpus Språk UiB, HVL + ekstern 250 000
29 Førsteamanuensis Siv M. Gamlem, HVO Systematisk observasjon i pedagogisk forsking  

Pedagogikk

 

HVO, UiS, HVL

131 000
30 Associate professor Masego Katisi, HVL Applicability and acceptability of an early

intervention aimed at supporting a positive mother-infant relationship in Botswana

 

Helsefag

 

HVL, UiB

236 300
31 Oscar Westlund, HVO News consumption and participation in an age of social media Mediefag HVO, UiB, 250 000
32 Hilde Stokvold Gundersen, HVL Fotballspillere i utvikling Idrettsfag HVL, UiB, HVO, NLA + eksterne 250 000
33 Professor Kåre Heggen, HVO Barnevernsprosjektet Sosialfag HVO, HVL 100 000
34 Professor Berte-Elen Konow. UiB Styrking av skatterettsmiljøet på Vestlandet  

Jus

UiB, UiS + ekstern 179 700
35 Førsteamanuensis Geir Kåre Resaland, HVL Fysisk aktivitet i skulen – på Vestlandet Idrettsfag HVL, UiS 250 000
36 Føsteamanuensis Marija Slavkovik, UiB AI and Journalism’s Social Contract – Issues of Machine Ethics in Modern Journalism  

IKT og Mediefag

UiB, HVL, UiS 249 014
37 Ragnar Gjengedal førsteamanuensis HVL Fundamental aspects of coiled tubing  

Teknologi

HVL, UiS 100 000
38 Professor Hein Meling, UiS Testing Methodologies for Internet Scale Blockchains  Teknologi HVL, UiS 250 000
39 Førsteamanuensis Marianne Presthus Heggen, HVL Children as agents of change in a more-than-human world Pedagogikk HVL, UiS 163 000
40 Førsteamanuensis Thomas Lewe, HVO Førsteamanuensis Thomas Lewe IKT og media HVO, UiB   78 000
41 Førsteamanuensis Kristin Sørung Scharffscher, UiS Kjønnsperspektiv i samfunnssikkerhet Samfunnsfag, humaniora, helsefag og tekn. UiS, UiB, HVL 244 344
42 Professor Øystein Bruserud, UiB Cellulær Metabolisme og avansert laboratorieanalyser  

Mikrobiologi

UiB, UiS, HVL + eksterne 262 660
43 Høgskulelektor, Helene Maristuen, HVL The Commercialiation of Grassroots Food Festivals Reiseliv, økonomi HVL, UiS + ekstern 250 000
44 Ingrid Grønsdal, førstelektor musikk, HVL Building Sustainable Digital Practices in Kindergarten Literacy and Arts Programs  

Pedagogikk

HVL, UiS, NLA 250 000
45 Prosjektleder Marit Vassbotten Olsen, HVL Sim_StudMed_føde  

Helsefag

HVL, UiB 251 000

 

            Samlet søknadssum:                         9 604 568

Forskningsutvalget trenger som nevnt noe mer tid til å gjennomgå søknadene og gi dem en grundig behandling. En innstilling til styret vil derfor ikke være klar før i første halvdel av januar.