Grunnskolelærerutdanning

Lærerutdanning har vært et satsingsfelt innen nettverket siden starten, og NLA har vært en del av arbeidet. Arbeidsgruppen bestod av dekanene og hadde særlig stor aktivitet de første årene.

Våren 2009 la den fram sin tiltaksplan

Gruppen fikk i 2008 kr. 250.000 i insentivmidler fra styret i UH-nett Vest for å utvikle en felles søknad om å opprette en videreutdanning i skoleledelse (Nasjonalt utdanningsprosjekt for rektorer på 30 stp). Søknad ble sendt i februar 2009 – og ble innvilget.

I de første årene arrangerte arbeidsgruppen store konferanser:

De siste årene har aktiviteten i nettverket vært mindre grunnet struktursaken, men det har vært jevnlige møter der utvikling av ny femårig grunnskolelærerutdanning har vært hovedtema blant dekanene. Leder for arbeidsgruppen var Arne Myklebust – HVO