Kontaktinfo

Koordinator

Lars Helge Nilsen
Telefon +47 55 58 49 78
E-post: koordinator.uhnv@uib.no

Faktura-adresse:
UiB
Felles fakturamottak
Postboks 7800
5020 Bergen

Faktura merkes med:
Prosjektnummer 720025
Sted kode 216 000

Reiseregninger:
Vennligst benytt din institusjons egne skjema til dette.

Webredaktør

Svein Ove Eikenes
Telefon: + 47 53 49 14 13
E-post: soe@hvl.no