Kontaktinfo

Koordinator

Kristin Hansen
Telefon +47 55 58 49 84
E-post: Kristin.Hansen@uib.no


Faktura-adresse:
Elektronisk fakturadresse: 9908:874789542.

Faktura merkes med:

    • UH-nett Vest 2022.
    • Bestillerkode: 21601200.
    • Delprosjekt: 100555102.


Reiseregninger:

Vennligst benytt din institusjons egne skjema til dette.

Webredaktør

Svein Ove Eikenes
Telefon: + 47 53 49 14 13 / 91 61 65 20
E-post: soe@hvl.no