Kontaktinfo

Koordinator

Birgit Falch
Telefon +47 55 58 49 01 / 951 71 180
E-post: koordinator.uhnv@uib.no


Faktura-adresse:
UiB
Felles fakturamottak
Postboks 7800
5020 Bergen

Faktura merkes med:
Prosjektnummer 720025
Sted kode 216 000

Reiseregninger:
Vennligst benytt din institusjons egne skjema til dette.

Webredaktør

Svein Ove Eikenes
Telefon: + 47 53 49 14 13 / 91 61 65 20
E-post: soe@hvl.no