Studentrådet

Studentrådet består av studenter som de ulike Studentparlamentene har oppnevnt. Rådet har to faste møter i semesteret, i tillegg til den årlige konferansen.

Studentrådet er representert i styret og i kontaktutvalget i UH-nett Vest, i tillegg til de ulike arbeidsgruppene.

Hvert år vedtar studentrådet et arbeidsprogram. Der løfter en fram sakene rådet skal jobbe spesielt med det studieåret.

For 2018/19 skal studentrådet arbeide med:
– Studenthelse og trivsel
– Oppfølging av SHOT-undersøkelsen
– Modeller for praksis i samarbeid med region og arbeidsliv.


Se relaterte saker til høyresiden for å lese mer om aktiviteten i Studentrådet.

Studentrådskoordinator:

Fredrik Bødtker (Observatør i styret)
E-post: fredrik.bodtker@gmail.com
Tlf.: 93 88 22 10

Medlemmer i Studentrådet 2018/19:

Navn Institusjon Telefon E-post
Benedicte Nordlie (nestleder) UiA 95109286 staleder@uia.no
Cathrine Johanne Sønvisen (leder) UiS 46441133 leder@stor.uis.no
Nikolai Klæboe UiB 41320344 nikolaiklaeboe@gmail.com
Bjørn Olav Østeby HVL Bergen 48056089 leiar.studenttinget@hvl.no
Jesper Krusell HVL Haugesund 98131037 jesper.studenttinget@hvl.no
Stian Sunde HVL Sogndal 92895682 stian.studenttinget@hvl.no
Simen Jester Langeland HVO 99365743 Langelandjester93@gmail.com
Lise Korsmo NLA  48490066  korsmoline@gmail.com