Studentrådet

Studentrådet består av studenter som de ulike Studentparlamentene har oppnevnt. Rådet har 2-3 faste møter i semesteret, i tillegg til den årlige konferansen.

Studentrådet er representert i styret og i kontaktutvalget i UH-nett Vest, i tillegg til de ulike arbeidsgruppene.

Hvert år vedtar studentrådet et arbeidsprogram. Der løfter en fram sakene rådet skal jobbe spesielt med det studieåret.

For 2019/20 har studentrådet hatt fokus på:
  • Open Access
  • Studentaktiv læringsformer
  • Internasjonalisering

Arbeidsprogram for 2020/21 vil bli lansert til høsten.

Studentrådskoordinator:

Cathrine Johanne Sønvisen (Observatør i styret)
E-post: cathrine.johanne@hotmail.com
Tlf.: + 47 464 41 133

Medlemmer i Studentrådet 2020/21:

Institusjon Navn E-post
UiA Olea Magdalene Norset staleder@uia.no
UiS Philip Jamissen leder@stor.uis.no
UiB Sandra Amalie Lid Krumsvik sandra@spuib.no
VID Ida Nagel Fredriksen ida.nagel.fredriksen@gmail.com
HVL Henrik Waage Tjore leiar.studenttinget@hvl.no
HVO Trym Rimmen tnrimmen@hotmail.com
NLA Marte Haugen (t.o.m august 2020) martehaugenn@hotmail.no
Studentrådskoordinator Cathrine J. Sønvisen Cathrine.johanne@hotmail.com