Studentrådet

Studentrådet består av studenter som de ulike Studentparlamentene har oppnevnt. Rådet har 2-3 faste møter i semesteret, i tillegg til den årlige konferansen.

Studentrådet er representert i styret og i kontaktutvalget i UH-nett Vest, i tillegg til de ulike arbeidsgruppene.

Hvert år vedtar studentrådet et arbeidsprogram. Der løfter en fram sakene rådet skal jobbe spesielt med det studieåret.

Arbeidsprogram vil bli lansert høsten 2023.

Studentrådskoordinator:

Vebjørn Romfog
Epost: verom6060@uib.no
Tlf.: 91382629

Medlemmer i Studentrådet 2023:

Oppdatert oversikt kommer juni 2023.