Studentrådet

SE BILDE AV STUDENTRÅDET NEDERST PÅ DENNE SIDEN!

Studentrådet består av studenter som de ulike Studentparlamentene har oppnevnt. Rådet har 2-3 faste møter i semesteret, i tillegg til den årlige konferansen.

Studentrådet er representert i styret og i kontaktutvalget i UH-nett Vest, i tillegg til de ulike arbeidsgruppene.

Hvert år vedtar studentrådet et arbeidsprogram. Der løfter en fram sakene rådet skal jobbe spesielt med det studieåret.

Studentrådskoordinator:
Stillingen som studentrådskoordinator vil lyses ut igjen i februar 2024.

Medlemmer i Studentrådet 2023/24:

Institusjon Medlemmer Kontaktinformasjon
Universitetet i Bergen Kaja Ingdal Hovdenak

Lars Jacob R. Jacobsen, vara

kaja@spuib.no

lars.jacob@spuib.no

 

Universitetet i Stavanger Jakob Meyer Vevatne (nestleder Studentrådet

Joakim Ramsland, vara

nestleder@stor.uis.no

 

leder@stor.uis.no

 

Høgskulen på Vestlandet Khiem Nguyen (leder Studentrådet)

Henrik Haug, vara

khiem.studenttinget@hvl.no

 

leiar.studenttinget@hvl.no

 

Høgskulen i Volda Ammy Bolme

Ronda-Kristine Bekkevoll, vara

ammy@stud.hivolda.no

ronda.kristine@gmail.com

 

NLA Bilal Muhammad bilal-2400@outlook.com

 

VID Samuel Nasser statoisnasser@yahoo.fr

 

Studentrådet samlet under samlingen på Solstrand høsten 2023. Fra venstre Vebjørn Romfog, Lars Jacob Ruland Jacobsen, Kaja Ingdal Hovdenak, Ronda-Kristine Bekkevoll, Ammy Bolme, Jakob Meyer Vevatne, Khiem Nguyen, Henrik Haug, Samuel Nasser og Joakim Ramsland. Representant Bilal Muhammad var ikke tilstede da bildet ble tatt.