Studentrådet

Studentrådet består av studenter som de ulike Studentparlamentene har oppnevnt. Rådet har 2-3 faste møter i semesteret, i tillegg til den årlige konferansen.

Studentrådet er representert i styret og i kontaktutvalget i UH-nett Vest, i tillegg til de ulike arbeidsgruppene.

Hvert år vedtar studentrådet et arbeidsprogram. Der løfter en fram sakene rådet skal jobbe spesielt med det studieåret.

Arbeidsprogram vil bli lansert nå i vår.

Studentrådskoordinator:

Nettverket står pt uten koordinator. Vi jobber med å få lyst ut stillingen. Ny informasjon vil komme i løpet av høsten.

Medlemmer i Studentrådet 2022:

Institusjon Navn E-post
UiA Kristian Fredrik Meyer Ødegård staleder@uia.no
UiS Eira Aas Eide leder@stor.uis.no
UiB Thomas Helland-Hansen thomas@spuib.no
VID Martin Belov martin_belov@hotmail.com
HVL Jelle Sebastian Bruin (leder) leiar.studenttinget@hvl.no
HVO Trond-Fredrik Hageman Oddevik hoddemann@gmail.com
NLA Vår Eline Nilsen (nestleder) vaarelinenilsen@gmail.com
Studentrådskoordinator Mer informasjon kommer