Styre og samordningsutvalg

Styre:

Styret for nettverket består av rektorene ved medlemsinstitusjonene. Direktørene møter med tale og forslagsrett.

Margareth Hagen, Universitetet i Bergen (styreleder)
Tlf: +47 55 58 20 02 / +47 416 19 662
E-post: margareth.hagen@uib.no

Gunnar Yttri, Høgskulen på Vestlandet (nestleder)
Tlf: +47 977 10 906
E-post: gunnar.yttri@hvl.no

Odd Helge Mjellem Tonheim, Høgskulen i Volda
Tlf +47 70 07 53 68
E-post: odd.helge.mjellem.tonheim@hivolda.no

Klaus Mohn, Universitetet i Stavanger
Tlf. +47 51 83 30 02
E-post: klaus.mohn@uis.no

Bård Mæland, VID vitenskapelige høgskole
Tlf. +47 51 51 62 19
E-post: bard.maeland@vid.no

Sigbjørn Sødal, NLA Høgskolen
Tlf. +47 97 52 71 79
E-post: sigbjorn.sodal@nla.no

Khiem Nguyen, Studentrådet
Tlf. + 47 959 68 549
E-post: khiem.studenttinget@hvl.no

Samordningsutvalg:

Som et bindeledd mellom styret og koordinator har UH-nett Vest et samordningsutvalg. Det består av sentrale personer ved hver enkelt institusjon. De er ansvarlige for tilrettelegging internt ved sine respektive institusjoner.

Samordningsutvalget samarbeider med koordinator gjennom jevnlige møter. Utvalget behandler hver høst søknader om såkornsmidler til nettverkets satsing på forskning, – utdannings-, og innovasjonsprosjekter.

Samordningsutvalget er også programkomité for den årlige Solstrandskonferansen.

Prorektor for forskning, Geir Kåre Resaland, Høgskulen på Vestlandet
Tlf. + 47 416 21 333
E-post: Geir.Kare.Resaland@hvl.no

Viserektor for forskning og internasjonale relasjoner, Benedicte Carlsen, Universitetet i Bergen

Tlf: +47 55 58 28 29 / +47 952 49 887
E-post: Benedicte.Carlsen@uib.no

Prorektor Eirik Søvik, Høgskulen i Volda
Tlf. +47 70 07 50 68
E-post: eirik.sovik@hivolda.no

Prorektor for innovasjon og samfunn, Marte Cecilie Wilhelmsen Solheim, Universitetet i Stavanger
Tlf. +47 51 83 37 64
E-post: marte.solheim@uis.no

Prorektor for forskning, Gunhild Odden, VID vitenskapelige høgskole
Tlf. +47 51 51 62 78
E-post: gunhild.odden@vid.no

Prorektor for forskning og formidling, Torgeir Landro, NLA Høgskolen
Tlf. + 47 950 39 478
E-post: Torgeir.Landro@nla.no

Medlem fra Studentrådet, Jakob Meyer Vevatne
E-post: nestleder@stor.uis.no