Organisering

Styret

Styret for nettverket består av rektorene ved medlemsinstitusjonene. Direktørene møter med tale og forslagsrett.

Dag Rune Olsen, Universitetet i Bergen (styreleder)
Tlf: +47 55 58 20 02 / +47 93 08 58 81
E-post: rektor@rektor.uib.no

Berit Rokne, Høgskulen på Vestlandet (nestleder)
Tlf: +47 55 58 76 46
E-post: berit.rokne@hvl.no

Johann Roppen, Høgskulen i Volda
Tlf +47 70 07 52 09
E-post jr@hivolda.no

Marit Boyesen, Universitetet i Stavanger
Tlf. +47 51 83 30 02
E-post: marit.boyesen@uis.no

Frank Reichert, Universitetet i Agder
Tlf. + 47 917 30 561
E-post: frank.reichert@uia.no

Ingunn Moser, VID vitenskaplig høgskole
Tlf. +47 22 45 19 00
E-post: ingunn.moser@vid.no

Erik Waaler, NLA Høgskolen
Tlf. +47 55 54 07 22
E-post: Erik.Waaler@NLA.no

Benedicte Nordlie (studentrådet)
Tlf. + 47 95 10 92 86
E-post: staleder@uia.no

Koordinator

Birgit Falch
Tlf: + 47 55 58 49 01 / 951 71 180
E-post: koordinator.uhnv@uib.no

Webredaktør

Svein Ove Eikenes
Tlf: + 47 53 49 14 13
E-post: soe@hvl.no

Kontaktutvalg

Kontaktutvalgets medlemmer er ansvarlige for tilrettelegging internt ved sine respektive institusjoner. Kontaktutvalget samarbeider med koordinator gjennom jevnlige møter der mulighetene for felles prosjekter innen de fire samarbeidsområdene diskuteres. Samarbeidsprosjekter fremmes så for styret gjennom administrerende koordinator.

Tore Tungodden, Universitetet i Bergen
Tlf: +47 55 58 20 68 / +47 97 55 71 40
E-post: Tore.Tungodden@udir.uib.no

Jens Standal Groven, Høgskulen i Volda
Tlf. +47 70 07 51 66
E-post jensg@hivolda.no

Dag Husebø, Universitetet i Stavanger
Tlf. +47 51 83 15 85
E-post: dag.husebo@uis.no

Liv Reidun Grimstvedt, Høgskulen på Vestlandet
Tlf. 957 22 714
E-post: liv.grimstvedt@hvl.no

Bård Mæland, VID vitenskaplig høgskole
Tlf. + 47 51 51 62 19
E-post: bard.maeland@vid.no

Svenning Bjørke, NLA Høgskolen
Tlf. 55 54 07 00
E-post: Svenning.Bjorke@nla.no

Solveig Margrethe Roland Svendsberget, Universitetet i Agder
Tlf. 994 00 349
E-post: solveig.r.svendsberget@uia.no

Joachim Børlie (studentrådet)
Tlf. 917 97 664
E-post: leder@stor.uis.no