Styre og kontaktutvalg

Styre:

Styret for nettverket består av rektorene ved medlemsinstitusjonene. Direktørene møter med tale og forslagsrett.

Dag Rune Olsen, Universitetet i Bergen (styreleder)
Tlf: +47 55 58 20 02 / +47 93 08 58 81
E-post: rektor@rektor.uib.no

Berit Rokne, Høgskulen på Vestlandet (nestleder)
Tlf: +47 55 58 76 46
E-post: berit.rokne@hvl.no

Johann Roppen, Høgskulen i Volda
Tlf +47 70 07 52 09
E-post jr@hivolda.no

Klaus Mohn, Universitetet i Stavanger
Tlf. +47 51 83 30 02
E-post: klau.mohn@uis.no

Sunniva Whittaker, Universitetet i Agder
Tlf. + 47 38 14 12 50
E-post: rektor@uia.no

Bård Mæland, VID vitenskaplig høgskole
Tlf. +47 51 51 62 19
E-post: bard.maeland@vid.no

Egil Morland, NLA Høgskolen
Tlf. +47 55 54 07 76
E-post: egil.morland@NLA.no

Benedicte Nordlie, Studentrådet
Tlf. + 47 95 10 92 86
E-post: staleder@uia.no

Cathrine J. Sønvisen, Studentrådskoordinator (observatør)
Tlf. + 47 464 41 133
E-post: cathrine.johanne@hotmail.com

Kontaktutvalg:

Kontaktutvalgets medlemmer er ansvarlige for tilrettelegging internt ved sine respektive institusjoner. Kontaktutvalget samarbeider med koordinator gjennom jevnlige møter der mulighetene for felles prosjekter innen de fire samarbeidsområdene diskuteres. Samarbeidsprosjekter fremmes så for styret gjennom administrerende koordinator.

Tore Tungodden, Universitetet i Bergen
Tlf: +47 55 58 20 68 / +47 97 55 71 40
E-post: Tore.Tungodden@udir.uib.no

Liv Reidun Grimstvedt, Høgskulen på Vestlandet
Tlf. 957 22 714
E-post: liv.grimstvedt@hvl.no

Odd Helge Mjellem Tonheim, Høgskulen i Volda
Tlf. +47 70 07 53 68
E-post oddht@hivolda.no

Rune Dahl Fitjar, Universitetet i Stavanger
Tlf. +47 51 83 15 62
E-post: rune.d.fitjar@uis.no

Solveig Margrethe Roland Svendsberget, Universitetet i Agder
Tlf. 994 00 349
E-post: solveig.r.svendsberget@uia.no

Kristin Fjelde Tjelle, VID vitenskaplig høgskole
Tlf. + +47 51 51 62 22
E-post: kristin.fjelde.tjelle@vid.no

Svenning Bjørke, NLA Høgskolen
Tlf. 55 54 07 00
E-post: Svenning.Bjorke@nla.no

Joachim Børlie (studentrådet)
Tlf. 917 97 664
E-post: leder@stor.uis.no