Pedagogikk, fagdidaktikk og ledelse

Her kan du halde deg oppdatert på dei aktivitetar og tilbod som nettverket arrangerar.

Vi vil også informere om sentrale forskingsprosjekt, og forskarar vert oppmoda til å informere om prosjekt der dei søker samarbeidspartnarar frå andre institusjonar.
Om du har nokre spørsmål eller ynskjer å informere om eit forskingsprosjekt kan du sende oss ein epost.

Om nettverkssamarbeidet:

Pedagogikk, fagdidaktikk og ledelse er eit av dei sentrale forskingsnettverka innanfor UH-nett Vest, og består av forskarar frå følgjande institusjonar:

  • Høgskulen i Volda
  • Høgskulen i Sogn og Fjordane
  • Universitetet i Bergen
  • Høgskolen i Bergen
  • Høgskolen Stord / Haugesund

 

Nettverket er organisert i ei kontaktgruppe som består av faste representantar frå kvar institusjon og ei større forskingsgruppe som rommar alle forskarar som har sitt arbeidsfelt innanfor dei tematiske forskingsområda som nettverket er knytt til. Leiar for nettverket er professor Knut Steinar Engelsen ved Høgskolen Stord/Haugesund.