Incentivmidler fordelt

13 prosjekt har fått tildelt incentivmidler gjennom UH-nett Vest i 2008.

Følgende prosjektsøknader har fått tildeling:

Prosjekt: Vurdering i kroppsøving
Fra: Petter Erik Leirhaug, HiSF
Sammen med: Trond Egil Arnesen HSH og Ann-Kristin Nilsen HiB.

Tildelt kr. 50.000.-

Prosjekt: Spenningsfeltet mellom omsorg og tvang i kommunalt psykisk helsearbeid
Fra: Christine Øye, HSH
Sammen med: Maj-Britt Råholm, HSH, Aina Skorpen, HSH, Erling Hoff Leirvik, HSH, Frode Jacobsen, HiB og Anne Karen Bjelland, UiB.

Tildelt kr. 75.000.-.

Prosjekt: Integrasjon av laboratorium, prognose, behandling og pasienters livsstil – proaktiv behandling og oppfølging av personer med type 2 diabetes.
Fra: Eva Marie Halvorsen, HSF
Sammen med: Marit Solheim og Eelco Boonstra HSF, Marit Graue HiB og Berit Rokne og  O.M. Kvalheim UiB.

Tildelt kr. 75.000.-.

Prosjekt: Implementering av forskningsbasert kunnskap i praksis (KBP).
Fra: Monica W. Nordtvedt, HiB
Sammen med: Eva Marie Halvorsen HSF og Gunn Haraldseid HSH

Tildelt kr. 75.000.-

Prosjekt: Symptomer som tegn – en undersøkelse av ulike tegnaspekter ved symptomer som kan forekomme ved spiseforstyrrelser.
Fra: Birgit Nordtug, HSF
Sammen med: Torjus Midtgarden UiB

Tildelt kr. 75.000.-

Prosjekt: Mellom taushet og støy – musikk, musikkterapi og det psykososiale miljø på sykehjem.
Fra: Solveig Hauge, HSF
Sammen med: Frode F. Jacobsen, HiB og Brynjulf Stige, UiB. I tillegg UiO og Unifob, Helse

Tildelt kr 75.000.-

Prosjekt: Interaction between TiO2 Nanoparticles and Cells
Fra: Bodil Holst UiB
Sammen med: Emil Cimpan HiB og Mihaela Roxana Cimpan UiB

Tildelt 50.000.-.

Prosjekt: Profesjonsutdannelse og profesjonsutøvelse i et kjønnsperspektiv – søknad om midler til utvikling av nettverk og prosjektutvikling innenfor profesjonsforskning
Fra: Sidsel Natland HSF (forskergruppen for profesjonsforskning)
Sammen med: HiB, UiB og HSH (i fremtiden)

Tildelt 50.000.-

Prosjekt: Søknader innen teknologi med vekt på energi og miljø
Valg av rensesystemer for motorvedlikehold

Fra: Sylvia Encheva, ATØM, HSH
Sammen med: Torleiv Ese, HSH og Sharil Tumin, UiB

NB! Søknaden inkluderes i søknad «Energi og miljøteknologi» som en del av dette prosjektet.

Prosjekt: Innovasjon og teknologi for kostnadseffektive subsea operasjoner
Fra: Jens Christian Lindaas, HSH
Sammen med: Jens Christian Lindaas og Martha Kold Bakkevig HSH og HiB avdeling for ingeniørutdanning.

NB! Søknaden inkluderes i søknad «Energi og miljøteknologi» som en del av dette prosjektet.

Prosjekt: Energi og miljøteknologi
Fra: Geir Anton Johansen UiB
Sammen med: HiB, HSFog HSH
Medlemsinstitusjonene i TeknoVest er HiMolde, HiÅ, HSF, HiB, UiB, SKSK, HSH og UiS

Tildeles 150.000.-.

Prosjekt: Prosjekt- og utviklingsmidler knyttet til virksomheten i Musikknett Vest
Fra: Bjørn Tore Hummelsund, HiB
Sammen med: HSH, musikkseksjonen, UiB, Institutt for musikk og HiB, musikkseksjonen.

Tildeles 50.000.-

Prosjekt: Skolesangbøker og samfunnsbilder 1814 – 2007 (Ideokosa)
Fra: Fred Ola Bjørnstad, HSH
Sammen med: Sissel Høisæter, HSH, Karl Egil Johansen, HiB, Egil Ertresvaag, HiB, Thorolf Krüger, HiB og Silje Valde Onsrud, HiB. I tillegg er følgende med: Øyvind Norheim, Nasjonalbiblioteket i Oslo, Velle Espeland, Norsk Visearkiv, Kirsten Sass Bak, Universitetet i Aarhus og Hanna Enefalk, Universitetet i Uppsala.

Tildeles kr 75.000.-.