13 prosjekter får forskningsmidler

Det er populært å søke forskningsmidler i UH-nett Vest. I år kjempet 44 søknader om å få tildelt midler. 13 prosjekter kom gjennom nåløyet.

Styret var godt fornøyde med årets søknader om forskningsmidler. Nederst fra venstre: Berit Rokne (HVL), Dag Rune Olsen (UiB og styreleder UH-nett Vest), Benedicte Løseth (UiB), Birgit Falch (UH-nett Vest-koordinator), Johann Roppen (HVO), Klaus Mohn (UiS), Torgeir Landro (NLA), Sunniva Whittaker (UiA), Seunn Smith-Tønnesen (UiA) og Yngve Brynjulfsen (UiB og UH-nett Vest). Benedicte Nordlie (via skype på skjerm bak).

Søknadene ble behandlet i Forskningsutvalget 14. november og styret fulgte tilrådingen fra utvalget i sitt møte 29. november. Styret sa seg fornøyd med de innstilte søknadene, og uttrykte tilfredshet med det høye søknadstallet ved årets frist. Forskningsutvalget la i sin behandling av søknadene vekt på faglig kvalitet, gjennomførbarhet, samfunnsmessig relevans, synergier og antall institusjoner i det enkelte prosjekt.

Følgende prosjekter er tildelt forskningsmidler for 2019:

 • Søknaden fra Randi Neteland/UiB med deltakelse fra UiB, UiA og HVL til prosjektet «Barns språk. Språkutvikling i den moderne barnehagen»: kr. 72 600.
 • Søknaden fra Monica Jordheim/UiB med deltakelse fra UiB, UiS og HVL til prosjektet «Analysis and bioprospecting of polyphenols isolated from Norwegian seaweeds»: kr. 180 000.
 • Søknaden fra Jan Ole Rypestøl/UiA med deltakelse fra UiA, HVL og UiS til prosjektet «Bærekraftig regional næringsomstilling: prosesser og strategier»: kr. 180 000.
 • Søknaden fra Boris V. Balakin/HVL med deltakelse fra HVL, UiB og UiA til prosjektet «Novel solar energy systems for Northern conditions»: kr. 180.000.
 • Søknaden fra Bård Eirik Hallesby Norheim/NLA med deltakelse fra NLA, VID og UiS til prosjektet «Rekkeviddeangst? Hvordan skal en leder «lade» en tale med spenning?»: kr. 100 000.
 • Søknaden fra Kåre Heggen/HVO med deltakelse fra HVO, HVL og UiA til prosjektet «Styrking av fagleg skjønn i barnevernet. Utvikling av forskingsprosjekt»: kr. 150 000.
 • Søknaden fra Tove Giske/VID med deltakelse fra VID, HVL og UiS til prosjektet «Å snakke om tru er tabu. Å måle åndeleg/eksistensiell kompetanse hos bachelorstudentar i sjukepleie»: kr 180 000.
 • Søknaden fra Hilde Stokvold Gundersen/HVL med deltakelse fra HVL, UiB, UiA, NLA og SK Brann til prosjektet «Fotballspillere i utvikling»: kr. 180 000.
 • Søknaden fra Sigrun K. Ertesvåg/UiS med deltakelse fra UiS, HVL og HVO til prosjektet «Systematisk observasjon i videobasert rettleiing av lærarstudentar i praksis»: kr. 180 000.
 • Søknaden fra Tarja I. Tikkanen/UiS med deltakelse fra UiS, NLA, UiB, HVL og HVO til prosjektet «Impact of public authorities and educational technology on development of professional digital competence in teacher education and schools»: kr. 150 000.
 • Søknaden fra Eli Kristin Aadland/HVL med deltakelse fra HVL, UiS og UiA til prosjektet «Mat og helse i framtidas skole – gode vaner dannes tidlig»: kr. 180 000.
 • Søknaden fra Trond Egil Arnesen/HVL med deltakelse HVL, Universität Hamburg, Norges Idrettshøgskole, UiA og UiS til prosjektet: «NatVerd – Verdiendringer gjennom naturmøter i barnehagelærerutdanningen»: kr. 120 000
 • Søknaden fra Ingunn Barmen Tysnes/HVL med deltakelse fra HVL, UiS, UiA og HVO til prosjektet «Kunnskapsbehov i institusjonsbarnevernet»: kr. 160 000.