Delte ut 500.000 kroner i SAK-midler

Styret i UH-nett Vest delte ut til sammen en halv million kroner til to forskningssamarbeid for høsten 2011.

Etter tildelingen av SAK-midler til forskningssamarbeid sist høst sto det igjen kroner 570.000 av SAK-midlene til fordeling. Det var enighet om at disse midlene skulle utlyses etter forskningssymposiet på Solstrand våren 2011. Søknadsfristen var 5. mai, og det kom inn sju søknader. Ikke alle fylte kriteriene for tildeling.

Følgende søknader ble innvilget

Managing Complexity in Petromaritime Operations – tildelt kroner 200.000

Psykososialhelse hos personer med diabetes – bruk av “Motiverende intervju (MI)” som metode ved sykepleiekonsultasjoner – tildelt kroner 300.000
De resterende 70.000 overføres SAK-midler som ble tildelt UH-nett Vest i mai 2011.

Kort om de to prosjektene

Managing Complexity in Petromaritime Operations.
Prosjektleder: Jan Roald Jonassen, HSH
Deltakere: NHH, Ife, SINTEF og Polytec.

Prosjektet er halvveis i en fireårsperiode. Det er finansiert av Forskningsrådet og sju partnerbedrifter i petromaritim sektor i Rogaland og Sunnhordland. Tidelte midler skal brukes til å trekke UiB med i prosjektet.

Psykososialhelse hos personer med diabetes – bruk av “Motiverende intervju (MI)” som metode ved sykepleiekonsultasjoner
Prosjektleder: Marit Graue, HiB

Deltakere: UiB, Helse Bergen, Helse Fonna, Stord kommune (evt. Kvinnherad, Fitjar, Bømlo). Internasjonalt samarbeid med Steno Diabetes Senter, København, Danmark

Prosjektet er finansiert av Helse Vest og Stiftelsen Diabetesforskning. Prosjektet vil også være et bidrag til å fremme samarbeid og ansvarsdeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Tidelte midler skal brukes til å trekke HSH med i prosjektet.