Nytt fra nettverket

Samarbeid med treklang

Det kreves to til tango, sies det. Men i samarbeidet med arbeidslivet trengs det minst tre aktører: akademia, arbeidsliv og studentene. Årets Solstrandseminar hadde «samarbeid med arbeidslivet» som tema i to programtette dager. […]

Les mer…

– Vi hører naturlig hjemme i UH-nett Vest

Det sier rektor Erik Waaler i NLA Høgskolen. I november i fjor ble høgskolen assosiert medlem i UH-nett Vest. – Det er viktig for oss å bygge relasjoner ut over egen høgskole. Arbeidet i UH-nett Vest gir oss impulser og bidrar til å skape forståelse for den helhetlige sammenhengen vi står i. […]

Les mer…

Finner nye metoder for å kartlegge biologiske effekter av nanopartikler

Nanopartikler blir brukt innenfor en rekke områder, ikke minst innenfor medisin og odontologi i ulike biomaterialer samt til å diagnostisere sykdom og å frakte medisiner rundt i kroppene våre. Forskning har vist at virkningene av nanopartiklene kan ha både positive og negative effekter på oss. En forskergruppe i UH-nett Vest jobber nå med å finne bedre metoder for å undersøke effektene av nanopartikler brukt i medisin og odontologi. […]

Les mer…