Nytt fra nettverket

Forteljarmaskinen «AI Narrator» tar nye steg

UH-nett Vest er ein viktig part i det spennande arbeidet kring ein hypotetisk prototype av ein autonom forteljar basert på kunstig intelligens. I vår var nettverket med å skipa til eit tverrfagleg seminar i Stavanger, om korleis humanistiske innsikter knytt til subjektivitet og forteljing best kan nyttast til denne “forteljarmaskinen” kalla «AI Narrator». Tekst: Ingvild […]

Les mer… from Forteljarmaskinen «AI Narrator» tar nye steg