Nytt fra nettverket

Forsker på «Nettbasert TPS i Vest»

Tverrprofesjonell samarbeidslæring for helse- og sosialfagsstudentene er et pionerprosjekt i UH-nett Vest på mange felt. En ting var at dette var en ny utdanning, en annen ting var at alt foregikk på nettet, og en tredje ting var at didaktikken ble kraftig utfordret. Gjennom  forskningsmidler har prosjektgruppen «Nettbasert TPS i Vest» forsket på seg selv. […]

Les mer…

Forskar på det språklege spelerommet for unge nynorskbrukarar

Når og korleis brukar ungdomsskuleelevar med nynorskbakgrunn, nynorsk, bokmål eller dialekt når dei skriv? Kva skriv dei i skuletimane, på Facebook, på Snapchat, på Instagram, og kva skriv dei til venner og til besteforeldre? Det er essensen i eit forskingsprosjekt i UH-nett Vest som professor Endre Brunstad ved Universitetet i Bergen/Høgskulen i Volda leiar. […]

Les mer…