Nytt fra nettverket

AI Narrator: Forteljingar som passar brukaren

Forskarnettverket TekLab fekk forskningsmidler frå UH-nett Vest, og det utløyste nye midler frå Noregs Forskningsråd. No arrangerer forskarnettverket tverrfaglege seminar i Noreg og andre land. Målet er å utvikla konseptet til ein autonom forteljar basert på kunstig intelligens. […]

Les mer…

Ser stor verdi av blokkjede-teknologi i helsevesenet

Den digitale bølgen har for lengst nådd helsevesenet. Men hvordan kan elektroniske helsejournaler styres, deles og lagres på tvers av ulike systemer på en sikker og effektiv måte? Førsteamanuensis Chunlei Li ved Universitetet i Bergen leder et spennende innovasjonsprosjekt innen dette feltet med støtte fra UH-nett Vest. Prosjektet «Secure E-Healthcare Data Sharing av Blockchain Technology» […]

Les mer…

Sterke fagmiljø blir enda sterkare saman

Forskingsprosjektet «Systematisk observasjon i pedagogisk forsking» aukar krafta og moglegheitene gjennom å samarbeide meir på tvers. Professor Siv M. Gamlem frå Høgskulen i Volda er leiar for prosjektet som i fjor fekk kroner 100 000 i forskingsmidlar frå UH-nett Vest. Ho fortel at prosjektet har fått gjort ein god del. – Det er fleire fagmiljø […]

Les mer…

Klart for studietur til Birmingham

Hvordan kan vi finne gode praksisformer for utdanninger som ikke passer inn i det tradisjonelle mønsteret fra profesjonspraksisene? Det spørsmålet vil Studentrådet finne svar på når de drar på studietur til Birmingham på nyåret.   – Planleggingen av studieturen har foregått i hele høst. Nå gleder vi oss til å reise ut og hente inn […]

Les mer…

Spennende prosjekt med solenergi

I over 10 år har UH-nett Vest delt ut midler til forskningssamarbeid på tvers av Vestlandet. I tiden fremover vil vi presentere flere av disse prosjektene her på nettsidene. Professor Boris Balakin i HVL har med støtte fra nettverket forsket seg fram til at en gjennom å kjøre solstråler gjennom middelet nanonfluid, får ut mer […]

Les mer…