Nytt fra nettverket

Fyldig årsmelding

Det viktigste arbeidet i UH-nett Vest utføres i arbeidsgruppene. Det står å lese i årsmeldingen fra nettverket som i år teller 14 informative sider. […]

Les mer…

Samarbeid med treklang

Det kreves to til tango, sies det. Men i samarbeidet med arbeidslivet trengs det minst tre aktører: akademia, arbeidsliv og studentene. Årets Solstrandseminar hadde «samarbeid med arbeidslivet» som tema i to programtette dager. […]

Les mer…

– Vi hører naturlig hjemme i UH-nett Vest

Det sier rektor Erik Waaler i NLA Høgskolen. I november i fjor ble høgskolen assosiert medlem i UH-nett Vest. – Det er viktig for oss å bygge relasjoner ut over egen høgskole. Arbeidet i UH-nett Vest gir oss impulser og bidrar til å skape forståelse for den helhetlige sammenhengen vi står i. […]

Les mer…