Studentrådet staker ut kursen

Studentrådet har jobbet godt gjennom høsten og har planene klare for 2020. Temaet for neste års studentkonferanse er i boks, og på veien dit blir det studietur til Utrecht University i Nederland.

Nå i november gjennomførte studentrådet sitt andre møte i høst. Det fant sted ved Høgskulen på Vestlandet sin sørligste campus, nemlig campus Haugesund.

– Studentrådsmøtet var vellykket. Dagene var fylt med faglig fokus, erfaringsutveksling og hygge. Etter møtet vil jeg si at vi er i rute med året som kommer, og studentrådet er like hyggelig å delta i som alltid, sier leder av studentrådet, Benedicte Nordlie fra UiA.

For studentrådet er tid og kapasitet en avgjørende faktor for aktiviteten, noe som førte til diskusjon om hvorvidt studentrådet skulle prioritere studietur, Studentkonferansen 2020 og Solstrandseminaret.

– Gjennom en god, konstruktiv og løsningsorientert diskusjon bestemte vi oss for å fokusere på alle de tre tiltakene. Planleggingen av både studietur og Studentkonferansen 2020 kom godt i gang gjennom workshop, hvor våre satsingsområder for det kommende året er i sentrum, forteller Nordlie.

Studieturen går til Nederland med sikte på å lære mer om studentaktive læringsformer.

– I februar arrangeres European Teaching and Learning Forum ved Utrecht University. Målet er å slå to fluer i en smekk når vi deltar på forumet i Nederland. Det er viktig at studentrådet får kompetanse som et råd, men også noe studentlederne kan ta med seg tilbake til sine studentdemokratier, sier studentrådskoordinator Cathrine J. Sønvisen.

Studentkonferansen 2020 er lagt til Bergen, men med et annet tema enn fjorårets hvor studentenes psykiske helse var i fokus.

– Temaet blir internasjonalisering og studentmobilitet, og vi satser på like mange deltakere som fjoråret, sier Benedicte Nordlie og opplyser at neste studentrådsmøte blir 3. desember via digital plattform.

Hun legger til at studentrådet har bidratt med interesse og engasjement i arbeidet med ny strategisk retning for UH-nett Vest.

– Vår representant i strategigruppen, Andreas Trohjell fra UiB, ga oss en god orientering. Vi ser at studentrådets rolle i nettverket blir like viktig fremover, og vi mener i likhet med strategigruppen at studentrådet må i større grad involveres og delta i utformingen av nettverket i tiden som kommer.

Et fulltallig studentråd møtte en overskyet og regntung kystkommune, men humøret til deltakerne var upåklagelig. På agendaen sto innspill til strategiarbeidet til UH-nett Vest, Studentkonferansen 2020, studietur og Solstrandseminaret. Fra venstre, nederste rad: Benedicte Nordlie (UiA), Trym Nikolas Rimmen (HVO), Joachim Børlie (UiS). Fra venstre, andre rad: Stian Sunde (HVL Vest), Marie Kettunen (HVL Sør), Ida Nagel Fredriksen (VID).
Fra venstre, bakerste rad: Marte Haugen (NLA), Morten Stene (UiB ).