Nytt fra nettverket

Trio overtar som koordinator

Birgit Falch, Yngve Brynjulfsen og Michael Peter Riisøen er teamet som overtar og deler på koordinator-rollen fremover i nettverket. Dagens koordinator, Lars Helge Nilsen, blir pensjonist i februar. Han har vært koordinator i UH-nett Vest siden mars 2015. Da overtok han etter Lene Bakke, som var UH-nett Vest sin første koordinator. Trioen som nå skal […]

Les mer…

AI Narrator: Forteljingar som passar brukaren

Forskarnettverket TekLab fekk forskningsmidler frå UH-nett Vest, og det utløyste nye midler frå Noregs Forskningsråd. No arrangerer forskarnettverket tverrfaglege seminar i Noreg og andre land. Målet er å utvikla konseptet til ein autonom forteljar basert på kunstig intelligens. […]

Les mer…

Ser stor verdi av blokkjede-teknologi i helsevesenet

Den digitale bølgen har for lengst nådd helsevesenet. Men hvordan kan elektroniske helsejournaler styres, deles og lagres på tvers av ulike systemer på en sikker og effektiv måte? Førsteamanuensis Chunlei Li ved Universitetet i Bergen leder et spennende innovasjonsprosjekt innen dette feltet med støtte fra UH-nett Vest. Prosjektet «Secure E-Healthcare Data Sharing av Blockchain Technology» […]

Les mer…

Sterke fagmiljø blir enda sterkare saman

Forskingsprosjektet «Systematisk observasjon i pedagogisk forsking» aukar krafta og moglegheitene gjennom å samarbeide meir på tvers. Professor Siv M. Gamlem frå Høgskulen i Volda er leiar for prosjektet som i fjor fekk kroner 100 000 i forskingsmidlar frå UH-nett Vest. Ho fortel at prosjektet har fått gjort ein god del. – Det er fleire fagmiljø […]

Les mer…