Nytt fra nettverket

Finner nye metoder for å kartlegge biologiske effekter av nanopartikler

Nanopartikler blir brukt innenfor en rekke områder, ikke minst innenfor medisin og odontologi i ulike biomaterialer samt til å diagnostisere sykdom og å frakte medisiner rundt i kroppene våre. Forskning har vist at virkningene av nanopartiklene kan ha både positive og negative effekter på oss. En forskergruppe i UH-nett Vest jobber nå med å finne bedre metoder for å undersøke effektene av nanopartikler brukt i medisin og odontologi. […]

Les mer…

Forsker på «Nettbasert TPS i Vest»

Tverrprofesjonell samarbeidslæring for helse- og sosialfagsstudentene er et pionerprosjekt i UH-nett Vest på mange felt. En ting var at dette var en ny utdanning, en annen ting var at alt foregikk på nettet, og en tredje ting var at didaktikken ble kraftig utfordret. Gjennom  forskningsmidler har prosjektgruppen «Nettbasert TPS i Vest» forsket på seg selv. […]

Les mer…