Spisser nettverket i regional retning

UH-Nett Vest skal fremover jobbe langs tre hovedakser. Det kommer fram i den nye 4-årige samarbeidsavtalen (2020-2404) som ble signert på oktober-styremøtet i nettverket.

– Den nye samarbeidsavtalen speiler den nye strategien til nettverket, forteller styreleder Dag Rune Olsen i UH-Nett Vest.

– Målet er fortsatt å styrke utdanning og forskning ved medlemsinstitusjonene. Men nå skal vi også ha et klart regionalt nedslagsfelt og være en tydelig drivkraft til utvikling i regionen.

Faser ut arbeidsgrupper

Olsen sier at den nye avtalen legger opp til en forenkling av strukturen i nettverket.

– UH-nett Vest har eksistert siden 2008 og vi har endret form og innretning underveis. Nye medlemmer har kommet til, og aktivitetene våre har også endret seg.

– Fremover vil vi som sagt spisse nettverket. Det betyr at vi faser ut de ulike arbeidsgruppene, men vi forstår at flere av gruppene vil fortsette utenfor nettverkets regi. Og det er bra. Samarbeid er viktig, sier Olsen.

Han legger til at Studentrådet i nettverket vil bestå, og de vil fortsatt ha en representant i styret.

Nytt samordningsutvalg
Av andre grep opplyser Olsen at kontaktutvalget og forskningsutvalget nå erstattes av et nytt samordningsutvalg med representanter fra hver av medlemsinstitusjonene.

– Samordningsutvalget skal behandle søknader om såkornsmidler til den nye satsingen vår på forskning, – utdannings-, og innovasjonsprosjekter.

– Vi dreier altså såkornsmidlene i en ny retning. Disse skal nå brukes til å utvikle felles prosjekter i samarbeid med eksterne aktører i regionene, og der eksternfinansiering skal bidra til resultater for utvikling i regionene.

– Samordningsutvalget skal også være programkomité for den årlige Solstrandskonferansen, som vi nå gjør til en årlig konferanse for samspill mellom akademia, offentlig sektor og næringsliv.

– Det siste og tredje grepet vårt, er at vi utvikler nettverket til en strategisk lederarena for institusjonene, der regionale saker av felles politisk og strategisk betydning kan drøftes.

Universitetet i Agder går ut
Olsen forteller at det er en egen prosjektgruppe på tvers av medlemsinstitusjonene som har arbeidet fram en ny strategi og samarbeidsavtale.

– De har gjort et godt arbeid og styret har vært orientert underveis. Tiden var moden for å se både på struktur og innretning. Det har vært gode prosesser både i prosjektgruppen og i styret.

Den nye avtalen er underskrevet av Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger, Høgskulen på Vestlandet og Høgskulen i Volda.

– Universitetet i Agder har meldt i fra at de ikke blir med videre i nettverket. De kom med i mars 2018 og går ut ved årsskiftet. Jeg vil takke for god innsats og bidrag i arbeidet, sier styreleder Dag Rune Olsen som understreker at NLA Høgskolen og VID vitenskaplig høgskole fortsetter som assosierte medlemmer i nettverket.