Samlet studentrådet i Bergen

Smittevernstiltakene var i høysetet da studentrådet holdt 2-dagers samling i nybygget K2 ved HVL Bergen nå i september. Studiestart, digital undervisning og kommende satsingsområder var noe av det som ble diskutert.

– Det var utrolig kjekt å få samlet alle til semesterets første møte. I studentrådet har vi i år en spennende sammensetning av studenter som har vært med før, men også en god del nye bekjentskaper, sier leder Henrik W. Tjore.

Ulik digital praksis
På agendaen sto innlegg fra DIKU ved rådgiver Torstein Nielsen Hole, NSO ved medarbeider Julie Iversen – og presentasjonen av UH-Nett Vest var det HVL-rektor og nestleder i nettverket, Berit Rokne, som stod for.

Tjore forteller at Studentrådet fikk diskutert godt om hvordan studiestart har forløpt seg på de ulike institusjonene, samt hvilke erfaringer man har gjort seg med bruken av digital undervisning i løpet av våren og studiestarten nå i høst.

– Her ser vi virkelig nytten av at nettverket er stort, og vi fikk mange eksempler på hvordan dette ble praktisert ulikt, men studentdemokratiene fikk også fortalt litt om hvordan de driver studentpolitikken, og det var til god inspirasjon.

Gode innledere
Tjore sier at Studentrådet i UH-nett Vest valgte å gjennomføre samlingen fysisk i Bergen med gode smittevernstiltak.

– Det å møtes fysisk når vi skulle bestemme hvilke fokusområder vi skulle ha, og avklare hvilken retning nettverket skulle ta var viktig.

– Vi fikk gode diskusjoner, fikk inspirasjon fra faglig dyktige innledere og vi fikk etablert god kontakt oss i mellom, noe jeg tror var viktig for det videre samarbeidet det kommende året.

– Vi var så heldige at vi kunne benytte oss av store lokaler på HVL K2, noe som gjorde at samlingen ble gjennomført i henhold til alle smittevernregler.

Studenter må med i forskningen
Torstein Nielsen Hole fra DIKU snakket om kvalitetsutvikling og deres arbeid.

– Det var inspirerende å få mer kunnskap om direktoratets arbeidsområder, mener Tjore.

Julie Nielsen fra NSO snakket blant annet om deres arbeid under korona for å sikre studentøkonomi, kvalitet- og læringsmiljø og studentvelferd.

Til slutt fikk studentrådet innspill fra HVL-rektor Berit Rokne som dro frem viktigheten av å fokusere på samarbeid. Rokne nevnte at UH-nett Vest nå fremover vil fokusere på regionalt arbeidsliv, kunnskapsutvikling og videreutvikle samhandling mellom institusjonene.

– Det kom tydelig frem etter DIKUs innlegg at det er mye potensial for samarbeid mellom studenter og DIKU. Både når det kommer til prioriteringer for fremtiden, men også prioriteringer i dag. Blant annet vekket diskusjonen om studenter i forskning og forskning i utdanningen et engasjement hos både DIKU og Studentrådet.

– Sist, men ikke minst, var det både nyttig og viktig med en orientering fra Norsk Studentorganisasjon (NSO) om deres planer for året. Det ble et møtepunkt hvor Studentrådet kunne komme med sine spørsmål og innspill til den nasjonale organisasjonen, sier nestleder Olea Norset i studentrådet.

Håper på studietur
Hun forteller at jevnt over opplevde studentlederne at studiestart gikk fint, til tross for mange nye koronatilpasninger og noen avlyste fadderuker. Under erfaringsutveksling kom det fram at det ikke blir roligere til høsten.

– Vi ser verdien av jevnlige møter med studentrådet, og vil leger opp til en hybridløsning med både digitale og fysiske møter, så langt det lar seg gjøre. Vi er optimistiske til 2021 og har satt opp både studietur og overlapp på møteplanen.

I løpet av to-dagers-samlingen bestemte studentrådet at følgende fokusområder skal være gjennomgående kommende studieår:

– Digitalt læringsmiljø
– Forskning og utdanning
– Den internasjonale stemmen
– Kvalitetssystem
– Campusutvikling

– Vi ønsker å bruke nettverket til å diskutere aktuelle temaer som er relevant i UH-sektoren og dette gjerne med en ekstern innleder som kan gi oss faglig innhold som vi kan diskutere videre i nettverket.

– Vi skal også jobbe for å få arbeidsgruppen for studenthelse og trivsel på plass igjen, som har vært inaktiv siden våren, sier Tjore og Norset.

Det ble et godt studentrådsmøte 2.-3. september ved HVL i Bergen der HVL sitt nybygg K2 var rammen. Her sitter rådet med god avstand i det nye trappeamfiet i bygget som har fått merkelappen Vestlandets mest moderne undervisningsbygg. Fra venstre foran: Trym Rimmen (studentleder, HVO), Philip Lundberg Jamissen (studentleder, UiS), Sandra Amalie Lid Krumsvik (studentleder, UiB), Simen Ekeberg (nestleder, UiS). Midten: Petter Steensnæs Morland (AU-medlem, UiB). Fra høyre bak: Bettina Henriette Strand Vik (AU-medlem, HVL), Linda-Marie Leirpoll (nestleder, UiA), Henrik Waage Tjore (studentleder HVL og leder av studentrådet), Olea Norset (studentleder UiA og nestleder i studentråder), Camilla Mariann Skjældal Cazon (nestleder, VID), Ida Nagel Fredriksen (studentleder, VID) og Anna Kristin Indrioadottir
(nestleder, HVO).