Utveksling er ikke for de få – men for de mange

Det er den korte og klare oppsummeringen av årets studentkonferanse i UH-Nett Vest.

– Jeg er fornøyd med gjennomføringen av studentkonferansen hvor temaet var studentmobilitet. Det store engasjementet gjennom hele konferansen viser at dette er en sak som engasjerer og som er nyttig at vi diskuterer sammen, sier studentrådsleder Benedicte Nordlie i UH-Nett Vest.

Hun utdyper:

– Problemstillingene som ble løftet og forslag til løsninger vil være nyttig i vårt arbeid inn mot stortingsmeldingen om studentmobilitet som kommer dette året, både ved den enkelte institusjon og samlet i nettverket vårt. Det kjekt og viktig at studenter treffes på tvers av institusjoner. Vårt nettverk er unikt i så måte.

Et spørsmål som fikk mye oppmerksomhet gjennom hele konferansen var hva som fremmer og hemmer sektoren i å nå ønsket til Kunnskapsdepartementet, om at 50 prosent av norske studenter skal dra på utveksling minst ett semester i løpet av studietiden.

– Dette tallet er sektoren langt unna i dag. Spørsmålet ble både drøftet og belyst i de ulike innlederne sine presentasjoner, og i panelsamtalen som Daniel Gangeskar fra studentradioen i Bergen og TV2 ledet, forteller Benedicte Nordlie.

Etter lunsj var det workshop der deltakerne ble satt sammen i grupper og skulle svare på ulike spørsmål knyttet til studentmobilitet.

– Vi fikk inn en rekke konstruktive og gjennomtenkte argumenter for videre arbeid med spørsmålene. Dette skal studentrådet arbeide videre med utover våren opp mot stortingsmeldingen, sier Cathrine J. Sønvisen som er studentrådskoordinator i UH-Nett Vest.

Studentkonferansen ble avsluttet med middag og sosialisering på Det Akademiske Kvarter i Bergen sentrum på kvelden.

Dagen etterpå hadde Studentrådet møte hvor konferansen ble oppsummert og planer for Solstrandseminaret og videre aktivitet stod på agendaen.

Årets studentkonferanse hadde mye på programmet. Studentene fikk blant annet faglig påfyll fra DIKU, Universell og NSO om studentmobilitet og utveksling.
Studentkonferansen har blitt en tradisjon for studentrådet og fortsetter å ta opp viktige tema innen studentpolitikken. I tillegg til et godt innhold på konferansen, fikk studenter mulighet til å være sosiale og diskutere sine problemstillinger og løsninger på tvers. I tillegg kom vi til en snøfylt by, noe mange ikke regnet med da man ankom Flesland. Her ser vi fra venstre: Lene Krogh Baldersheim (DIKU), Marie Kettunen (HVL Haugesund), Benedicte Nordlie (Leder for studentrådet) og Bjørnar Kvernevik (Universell).
Årets studentkonferanse ble holdt på Høgskulen på Vestlandet sin campus i Bergen. Omkring 45 studenter deltok fra syv utdanningsinstitusjoner fra UiA, UiS, UiB, HVL, HVO, NLA og VID. Her ser vi Joachim Børlie (UiS/NSO), Bjørnar Kvernevik (Universell) og Halvard Ones (HVL) i panelsamtalen.