Nytt Studentråd med klare tanker

Henrik Waage Tjore fra HVL er ny leder i stduentrådet. Olea Magdalene Norset fra UiA  er ny nestleder. De har klare tanker for Studentrådet.

Fredag 19. juni hadde studentrådet møte på Zoom der årets studentråd ble avløst av det nye. Det påtroppende studentrådet er ivrige og ambisiøse kan den nye ledelsen fortelle om.

– Det er med stor iver jeg tar stafettpinnen videre fra Benedicte Nordlie, og jeg ser frem til den kommende perioden. Nettverket er nå inne i en spennende tid med omorganisering og omlegging av strategien, sier Waage Tjore.

– Jeg har selv vært delaktig i studentrådet i ett år nå, og studentrådet har vært en viktig arena for å videreutvikle samarbeid på tvers av institusjonene. Dette ser jeg frem til å være en del av også det kommende året, samtidig som vi skal tørre å utfordre oss selv til å se nye muligheter.

Han ser fram til å lette litt på «Zoom-trykket».

– Den siste perioden har for oss alle vært preget av hjemmekontor og digitale møter. Jeg ser frem til å få vår første fysiske samling for det nye studentrådet. Da skal vi legge grunnlaget for den kommende perioden.

Den nye nestlederen, Olea Magdalene Norset, ser også fram til å jobbe sammen og på tvers.

– Det er en spennende periode for nettverket. Både med tanke på omlegging av strategi og organisering av nettverket, men også på grunn av koronasituasjonen.

– Studentrådet har alltid vært et aktivt råd hvor studentledere har fått muligheten til erfaringsutveksling, samarbeid på tvers av institusjoner og til å finne støtte i hverandre som studentledere. Dette ønsker jeg skal fortsette, og jeg vil gjøre mitt beste for å videreføre et aktivt studentråd.

– I tillegg til at studentrådet er en ressurs i nettverket, mener jeg UH-nett Vest med et studentråd er med på demokratibyggingen i Norge. Særlig av studentdemokratiet på Vest- og Sørlandet – noe jeg håper flere på ulike kanter av landet ser og inspireres av.

– Jeg gleder meg utrolig mye til å ta fatt på arbeidet i studentrådet og ser fremt til å bli bedre kjent med de nye studentrepresentantene. Jeg ønsker alle en fin sommer og jeg håper at alle får tid og mulighet til å fokusere på alt annet enn korona, sier ny leder Henrik Waage Tjore i fra HVL. Foto: Adrian Grindbakken (Studvest).
– Det blir spennende å jobbe med visjoner og felles mål. Jeg ser frem til kontakten med nettverket og gleder meg til å ta fatt på samarbeidsprosjektene, sier ny nestleder Olea Magdalene Norset fra UiA.
Det nye og det gamle studentrådet møttes til overlapp og kunnskapsoverføring i midten av juni.

 

Studentrådet 2020/2021:

Institusjon Navn E-post
UiA Olea Magdalene Norset staleder@uia.no
UiS Philip Jamissen leder@stor.uis.no
UiB Sandra Amalie Lid Krumsvik sandra@spuib.no
VID Ida Nagel Fredriksen ida.nagel.fredriksen@gmail.com
HVL Henrik Waage Tjore leiar.studenttinget@hvl.no
HVO Trym Rimmen tnrimmen@hotmail.com
NLA Marte Haugen (t.o.m august 2020) martehaugenn@hotmail.no
Studentrådskoordinator Cathrine J. Sønvisen Cathrine.johanne@hotmail.com