Nyheter

Studentrådet slutter seg til «Aldri OK» kampanjen

Tidligere i år drog Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen i gang kampanjen «Aldri OK». Den har fått mye støtte og oppmerksomhet. Nå også hos studentrådet i UH-nett Vest.

Publisert: 02.03.18

Statsråden kommer til Solstrandseminaret

Det er god grunn til å glede seg til årets seminar. Det er det tiende i rekken, temaet er dagsaktuelt med «Digitalisering 2.0 », listen av foredragsholdere er sterk og toppes av statsråd Iselin Nybø. Se hele programmet! Årets seminar vil bli streamet.

Publisert: 15.02.18

Jobber sammen om merittering av utdanningsfaglig kompetanse

Meritteringssystemer for å løfte utdanningskvalitet – er høyt oppe på agendaen hos landets høgskoler og universitet. I februar hadde den nye arbeidsgruppen i UH-nett Vest sitt første møte rundt temaet. Erfaringsutveksling, samkjøring og deling er stikkord for arbeidet videre.

Publisert: 15.02.18