Nyheter

Tar PPU sterkare inn i forskinga

PPU er ei av de største lærarutdanningane på Vestlandet med mange hundre studentar årleg. No intensiverer arbeidsgruppa for PPU forskingssamarbeidet i nettverket.

Publisert: 19.10.17

Verdfullt biblioteksamarbeid

Høgskulen i Volda var vertskap for haustens første møte i biblioteksamarbeidet.
– Vi hadde eit godt møte med mye på programmet, fortel leiar Ane Langøy.

Publisert: 17.10.17

Søk midler til forskningssamarbeid

UH-nett Vest har i 2017 satt av kroner 1 500 000 til å styrke forskningssamarbeidet i nettverket. Søknadsfristen er 18. september. Her finner du informasjon og søknadsskjema.

Publisert: 28.06.17