Nyheter

Studentrådet tar en trippel

Studentrådet har hatt årets siste møte i Kristiansand. Her ble det jobbet med studietur, studentkonferanse og innspill til kommende UH-nett Vest konferanse på Solstrand. Tre arrangement som tematisk henger tett sammen for studentene.

Publisert: 18.12.17

Seminar gir kraft i fagmiljø

Forskernettverket for IKT og medier arrangerte seminar om sfæriske medier i desember.
– Noe av det som er spennende er at miljøene på Vestlandet samlet sett har svært omfattende kompetanse på dette feltet, i skjæringspunktet mellom medier og IKT, sier førsteamanuensis og leder for forskningsnettverket, Jon Hoem i HVL.

Publisert: 18.12.17

Riggar nynorsknettverket for framtida

I oktober tok nynorsknettverket ein fot i bakken. No organiserer dei arbeidet på ein ny måte som skal gi ny kraft i arbeidet. Målet er å dra vekslar på dei ulike institusjonane sin kompetanse.

Publisert: 15.11.17