Nyheter

Kjempetur til University of Twente

Studentrådet i UH-nett Vest reiser ut for å hente hjem ny og aktuell kunnskap om studententreprenørskap og innovasjon.

Publisert: 28.03.17

Styrker nettverket

Spørsmålet om hva som skal skje med UH-nett Vest er avklart. Styret har bestemt seg for å gire opp og styrke nettverket. Andre institusjoner på Vestlandet kan bli invitert med. – UH-nett Vest blir ikke mindre viktig fremover. Vi vil styrke samarbeidet, og vurdere å invitere inn andre institusjoner, sier styreleder Dag Rune Olsen.

Publisert: 13.03.17

TPS videreføres utenfor UH-nett Vest

Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) har vært et pilotprosjekt i UH-nett Vest med gode erfaringer. Nå løftes prosjektet videre. Høgskulen i Volda har tatt på seg rollen med å lede arbeidet videre.

Publisert: 13.03.17