Studentrådet i gang igjen og ny ledelse er på plass!

Erfaringsoverføring med det «gamle» studentrådet er gjennomført og nytt studentråd er på plass i UH-nett Vest. Samlingen i Stavanger i slutten av juni ga retning, mål og friske ambisjoner. Et nytt styre med ny ledelse går i gang med spennende arbeid.

Studentrådskoordinator Vebjørn Romfog i UH-nett Vest forteller om en begivenhetsrik samling i Stavanger.

– Den første dagen av samlingen var det kun det avtroppende studentrådet som deltok. Det hele startet med en erfaringsutveksling, der representanter fra alle institusjonene fikk dele sine erfaringer fra nettverket og arbeidet gjennom det siste året, og spesielt siden forrige samling.

Dette ble oppsummert i et godt og grundig overrekkelsesbrev som skulle gi det nye studentrådet en god start på sitt kommende verv.

Viktige erfaringer deles mellom det «gamle» og det nye studentrådet.

Resten av første dag inneholdt blant annet innlegg om hva som skjer av endringer og omstillinger i universitets- og høgskolesektoren.

– Alle fikk noe å tenke på her og ikke minst hvordan endringer og omstillinger vil påvirke dem og deres egen institusjon, og hvordan det i tillegg kan komme til å påvirke deres institusjon forskjellig fra andre institusjoner i samme sektor. En veldig interessant runde og mange ulike perspektiv kom fram, sier Romfog.

Kvelden ble så avsluttet med en hyggelig felles middag.

Kreative aktiviteter

Neste dag kom også påtroppende medlemmer til samlingen, og dagen startet med en introduksjon til nettverket og samlingen av avtroppende leder Jelle Sebastian Bruin og studentrådskoordinator.

Avtroppende leder Jelle Sebastian Bruin med et engasjert innlegg.

– Vi lagde til aktiviteter der alle nye og avtroppende medlemmer ble delt inn i grupper for å løse ulike oppgaver og utfordringer på en praktisk og enkel måte.

Det ble vellykket.

– Ja, det nye rådet kastet seg ut i det, der de påtroppende fra hver institusjon måtte presentere sine studentdemokratier, før de sammen skulle reflektere over likheter og ulikheter når alle var ferdige

Parallelløkter med noe for alle

Som kjent er det ofte lederne som er i fokus i de ulike studentrådene. Men bak en leder er det mange andre viktige verv. Dette fikk man satt søkelyset på under samlingen.

Blant annet har savnet etter mer erfaringsutveksling for nestledere og deres rolle vært et ønske fra flere.

– Vi kjørte parallellbolker, der ledere og nestledere satt hver for seg for å snakke om hvordan de kan danne ulike forum og nettverk for hverandre, men også hvordan deres roller skiller seg mellom demokrati- og institusjonstilhørighet, sier Romfog.

Interessant å bli kjent med de ulike medlemenne sine institusjoner.

Resten av dagen gikk med til omvisning på Universitetet i Stavanger (UiS), før det ble arrangert workshop og kursing i debatteknikk. Den ble avsluttet med debattkonkurranse, der deltagere fra to lag skulle debattere om hvorvidt alle private høgskoler skulle bli offentlige fra år 2024 eller ikke. Studentrådskoordinator stilte som jury.

Pedagogikk og Europa

Siste fulle dag av samlingen ble avsluttet med innlegg av Dag Husebø, som blant annet er professor i universitetspedagogikk ved UiS.

Dag Hessen fikk i gang diskusjoner og nye perspektiv.

 

– Han holdt en spennende innledning om hvordan studentråd kan arbeide og tenke fremover med nye praksiser og posisjoneringer blant studenter og ansatte. Underveis var vi innom universitets- og høgskolepedagogikk, hva det vi si å lytte og hva som kjennetegner et godt engasjement. Han avsluttet sin økt med utdanningseuropas vei videre og hvordan denne kan påvirkes av studenter og studentråd. Kjempeinteressant og lærerikt. En skikkelig tankevekker for oss alle, sier Romfog.

Nytt råd og ledelse på plass

Siste dag av samlingen startet med refleksjoner i plenum om hvordan studentrådet i nettverket kan brukes videre. I tillegg fikk det påtroppende studentrådet erfaringsskrivet som avtroppende råd skrev den første dagen.

Etter litt praktisk informasjon om blant annet samlingen på Solstrand i oktober, og tanker om videre samlinger og studieturer var det tid for å konstituere det nye rådet med ny leder og nestleder.

Det nye styret i studentrådet. Leder Kim i shorts midt i bildet. Nestleder Jakob i rød genser til venstre.

 

Ny leder valgt internt i rådet ble Khiem Nguyen fra Høgskulen på Vestlandet. Ny nestleder ble Jakob Meyer Vevatne fra UiS. Khiem blir dermed også en del av styret i UH-nett Vest, mens Jakob blir en del av samordningsutvalget til nettverket.

Spennende studentforeberedende program

På tampen av siste dag ble det tid til et innlegg fra Fredrik Normann Skår ved fakultetet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS. Fredrik snakket blant annet om studENTforberedene program, jobben med gjennomstrømming av studenter og hvilke tiltak som implementeres i sektoren for å øke gjennomstrømmingen.

– Han åpnet også for gode samtaler om veien fra elev til student, og pilotprosjektet «Fra elev til student», som er et tiltak med utgangspunkt i forskning. Det hele ble avsluttet med hvilke fremtidige kompetansebehov, ferdigheter og «core skills» som er viktigst i arbeidslivet etter studietiden.

– En svært vellykket samling med mye giv og glød. Det lover godt for det kommende studieåret, oppsummerer studentrådskoordinator Vebjørn Romfog i UH-nett Vest.