Nytt fra nettverket:

Retter søkelyset på oppfølging av SHOT

Studentrådet har hatt høstens andre møte. Denne gang ved Høgskulen i Volda. Oppfølging av SHOT og studentenes helse er den store saken som det jobbes mye med.

Publisert: 01.11.18

Inspirerande studietur

Arbeidsgruppa for biblioteksamarbeid var i slutten av oktober på tur til København og Alnarp.

Publisert: 01.11.18

Bra driv i «Muntlighet i Vest»

Forskergruppen «Muntlighet i Vest» hadde konferanse på Stord sist uke. – Aktiviteten er god, rapporterer professor Atle Skaftun ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking, lokalisert ved UiS.

Publisert: 30.10.18

Mange vil ha forskningsmidler

Interessen for forskningsmidler var i høy i fjor, og også i år er interessen meget god. 28 søknader konkurrerer om årets forskningsmidler i UH-nett Vest. Se hele listen her.

Publisert: 17.10.18

Sterkare utdanningskvalitet gjennom samarbeid

Fleire av fagmiljøa innan dei praktiske-estetiske faga samlar seg no i eit nytt prosjekt kor målet er å betre utdanningskvaliteten i desse faga på masternivå.

Publisert: 09.10.18
Flere nyheter