Riggar nynorsknettverket for framtida

I oktober tok nynorsknettverket ein fot i bakken. No organiserer dei arbeidet på ein ny måte som skal gi ny kraft i arbeidet. Målet er å dra vekslar på dei ulike institusjonane sin kompetanse.

Publisert: 15.11.17

Godt møtepunkt for betre brukarmedverknad

Korleis kan me utvikle og integrere brukarmedverknad best mogleg i forsking?

I midten av september gjekk konferansen «Møtepunkt for medverknad i forsking innan psykisk helse» av stabelen i Loen. Konferansen var støtta av UH-nett Vest – og i spissen for konferansen stod Christian Moltu som er fagsjef i helse Førde og professor II ved HVL.

Publisert: 25.10.17
Flere nyheter