Møteplan 2015:

 • 18. august: Møte i Kontaktutvalget
 • 3. september: Arbeidsgruppen for lærerutdanning
 • 7. september: Møte i Studentrådet
 • 16. september: Møte i bibliotekgruppa
 • 18. september: Arbeidsgruppen for digitalt samarbeid
 • 28. september: Arbeidsgruppen for forskningssamarbeid
 • 29. september: Arbeidsgruppen for PPU
 • 6. oktober: Arbeidsgruppen for helse- og sosialfag
 • 20. oktober: Kontaktutvalget
 • 9. november: Arbeidsgruppen for PPU
 • 10. november: Styremøte
 • 13. november: Arbeidsgruppen for digitalt samarbeid
 • 18. november: Arbeidsgruppen for lærerutdanning
 • 26.-27. november i Sogndal, Studentrådsmøte

Møteplan 2016:

 • 9. februar i Bergen Studentrådsmøte
 • 3.-4.mars: Solstrandseminaret
 • 31. mai i Volda Studentrådsmøte


Aktuelt

Girer opp aktiviteten i TeknoVest

 • 24.11.2015 08:25
For kort tid siden var styringsgruppen i TeknoVest samlet i Tromsø. Nå restarter en arbeidet i nettverket.

Møtest på nett – sjølvsagt

 • 13.11.2015 13:56
Ein treng ikkje møtest fysisk for å få til gode møter på tvers i nettverket. Arbeidsgruppa for digitalt samarbeid går i bresjen!

Korleis fortelle innsiktsfulle historier om læring?

 • 13.11.2015 11:19
Korleis kan ein forstå og kjenne igjen læring gjennom å analysere samtalar mellom vaksne og barn om matematiske spørsmål og problem? Dette var ei sentral problemstilling då UH-nettverket for pedagogikk, fagdidaktikk og læring møtte den verdskjende professoren Anna Sfard i Bergen no i november.

Jobbar fram nytt PPU-seminar

 • 13.11.2015 09:25
Arbeidsgruppa for PPU riggar til eit nytt fagleg seminar.

To spennande prosjekt på styrets bord

 • 13.11.2015 08:20
Mange grupper og tiltak i nettverket har god fart. Biblioteksamarbeid og Tverrprofesjonell samarbeidslæring er to prosjekt med høgt turtal. Denne veka presenterte dei seg for styret i nettverket. Og styret ga dei ros.

Fem prosjekt fikk midler til forskningssamarbeid

 • 13.11.2015 07:31
God spredning i tema på de prosjektene som ble tildelt midler til forskningssamarbeid.
Høgskolen i BergenHøgskulen i Sogn og FjordaneHøgskulen i Sogn og FjordaneHøgskolen Stord/HaugesundHøgskolen i VoldaUniversitetet i Bergen