Møteplan

 • 24. september: Arbeidsgruppe forskningssamarbeid i Bergen
 • 15. oktober: Kontaktutvalget i Bergen
 • 20. oktober: Abeidsgruppe for utdanningssamarbeid
 • 21. oktober: Arbeidsgruppe for administrativt samarbeid i Bergen
 • 21. oktober: GLU-gruppa faglig seminar
 • 22. oktober: Arbeidsgruppe for utvikling av samarbeid om digital kompetanse i Bergen
 • 24. oktober: Styremøte i Bergen
 • 31. oktober: PPU-gruppa faglig seminar
 • 17. november: Møte Studentrådet i Volda
 • 9. desember: Arbeidsgruppe lærerutdanning
 • 25. februar: Studentkonferanse i Bergen
 • 26. februar: Møte Studentrådet Bergen
 • 10.-11.mars: Solstrandseminaret
 • 19. mai: Møte Studentrådet i Stavanger

Aktuelt

Tildeling av midler til forskningssamarbeid for 2014

 • 14.10.2014 10:22
Ni prosjekt har fått midler.

Girer opp aktiviteten

 • 24.09.2014 10:28
Nå i oktober setter UH-nett Vest fart på samarbeidet rundt digital kompetanse, utdanning og administrasjon.

Tettere samarbeid rundt helse- og sosialfag

 • 24.09.2014 10:08
Skal en få ut noe av SAKS - så må en møtes. Sist uke var 40 deltakere i åtte arbeidsgrupper samlet til to-dagers-seminar i Bergen for å få fart på saksen.

Møter statsråden med et styrket nettverk

 • 02.09.2014 14:01
De seks rektorene i UH-nett Vest møter statsråden og strukturdebatten med en felles løsning og svar: et tydeligere og forsterket UH-nett Vest.

Skulesongbøker i 200 år

 • 27.08.2014 06:32
Det har vore veldig interessant å studere skulesongbøkene gjennom ulike tidsepokar, fortel Fred Ola Bjørnstad. Den pensjonerte førstelektoren ved Høgskolen Stord/Haugesund har saman med gode kollegaer på Vestlandet og i Oslo tatt eit djupdykk i dei norske skulesongbøkene frå dei siste to hundre åra. Og no er boka «Med Sang! Perspektiver på norske skolesangbøker etter 1814» klar.

Lederkurs i utdanningsledelse

 • 18.08.2014 07:34
Høgskolen i Bergen inviterer til samlingsbasert lederutviklingsprogram i utdanningsledelse for universitets- og høgskolesektoren.
Høgskolen i BergenHøgskulen i Sogn og FjordaneHøgskulen i Sogn og FjordaneHøgskolen Stord/HaugesundHøgskolen i VoldaUniversitetet i Bergen