Møteplan 2014:

    
 • 4. november: PPU-gruppa faglig seminar   
 • 17. november: Møte Studentrådet i Volda
 • 9. desember: Arbeidsgruppe lærerutdanning

Møteplan 2015:

 • 11. januar: Arbeidsgruppe Digital kompetanse
 • 5. februar: Arbeidsgruppe PPU
 • 6. februar: Seminar om praksis i lærerutdanningene 8-13
 • 25. februar: Studentkonferanse i Bergen      
 • 26. februar: Møte Studentrådet Bergen
 • 10.-11.mars: Solstrandseminaret
 • 19. mai: Møte Studentrådet i Stavanger

Aktuelt

Jobber for kurser i forskningsveiledning og forskningsledelse

 • 21.11.2014 14:11
Behovet for kurser i forskningsledelse og forskningsveiledning er stort. Nå vil UH-nett Vest ta felles grep.

TeknoVest utvider sørover

 • 21.11.2014 13:28
Universitetet i Agder og Fakultet for teknologi og realfag er nytt medlem i TeknoVest.

UH-nett Vest skal bestå

 • 28.10.2014 15:49
Styret i nettverket har bestemt at UH-nett Vest skal leva vidare også etter struktursaka.

Tildeling av midler til forskningssamarbeid for 2014

 • 14.10.2014 10:22
Ni prosjekt har fått midler.

Girer opp aktiviteten

 • 24.09.2014 10:28
Nå i oktober setter UH-nett Vest fart på samarbeidet rundt digital kompetanse, utdanning og administrasjon.

Tettere samarbeid rundt helse- og sosialfag

 • 24.09.2014 10:08
Skal en få ut noe av SAKS - så må en møtes. Sist uke var 40 deltakere i åtte arbeidsgrupper samlet til to-dagers-seminar i Bergen for å få fart på saksen.
Høgskolen i BergenHøgskulen i Sogn og FjordaneHøgskulen i Sogn og FjordaneHøgskolen Stord/HaugesundHøgskolen i VoldaUniversitetet i Bergen