Studentene har årsplanen klar

Høstens første studentrådsmøte ble gjennomført i Kristiansand, 11.-12. september.
– Vi jobbet med årsplanen og resultatene fra SHOT-undersøkelsen, forteller studentrådskoordinator Fredrik Bødtker.

Publisert: 16.09.18

Nå kan du søke om forskningsmidler

Nå åpner vi for søknader om forskningsmidler. I år er det satt av kroner 1 900 000. Det kan tildeles inntil kroner 250 000 per søknad, og i særskilte tilfeller kan tildelingen økes. Søknadfrist er 15. oktober.

Publisert: 31.08.18

Biblioteksamarbeidet styrker seg

De siste årene har ulike samarbeidsprosjekt vært motoren i biblioteksamarbeidet. Nå skal det satses mer på opplæring og erfaringsutveksling.

– Dette er i tråd med hvordan samarbeidet har utviklet seg de siste årene, sier Ane Landøy som leder biblioteksamarbeidet.

Publisert: 24.07.18

Forskningsnettverk fikk gjennomslag i NFR

Forskningsnettverket «TekLab» som har røtter innen forskergruppen «IKT og medier» i UH-nett Vest, har fått napp på midler i programmet SAMKUL til Norges Forskningsråd. Midlene skal gå til å utvikle forskernettverket videre.

Publisert: 15.06.18

Nytt studentråd

Studentrådet har skiftet laget sitt denne våren. For å få en best mulig flyt og god overgang for nye og gamle studenter, var 21 studentpolitikere samlet i Stavanger til overlappingsmøte.

Publisert: 14.06.18
Flere nyheter