Nytt fra nettverket

Insentivmidler fordelt

Arbeidsgruppa for forskningssamarbeid i UH-nett Vest har delt ut kroner 500.000 i insentivmidler for 2009. Ved søknadsfristens utløp var det kommet inn 18 søknader. Disse fordelte seg slik: pedagogikk, fagdidaktikk og ledelse i skolen 6 (4) helse/sosial og omsorg 4 (10) teknologi med vekt på energi og miljø 2 (3) musikkfaglige aktiviteter 4 (2) utenfor […]

Les mer… from Insentivmidler fordelt