Nytt fra nettverket

Deler ut 2,43 millioner kroner i FoU-midler

Styret i UH-nett Vest har avgjort hvilke prosjekter som får FoU-midler i år. Ved søknadsfristens utløp var det kommet inn totalt 31 søknader. 20 søknader under såkalte ”såkornsmidler” og 11 søknader under såkalte ”overrislingsmidler”. Antall søknader er i år større enn noen gang. Totalt var det søkt om kroner 5.673.350 til forskningssamarbeid. Styret i UH-nett […]

Les mer… from Deler ut 2,43 millioner kroner i FoU-midler

Insentivmidler fordelt

Arbeidsgruppa for forskningssamarbeid i UH-nett Vest har delt ut kroner 500.000 i insentivmidler for 2009. Ved søknadsfristens utløp var det kommet inn 18 søknader. Disse fordelte seg slik: pedagogikk, fagdidaktikk og ledelse i skolen 6 (4) helse/sosial og omsorg 4 (10) teknologi med vekt på energi og miljø 2 (3) musikkfaglige aktiviteter 4 (2) utenfor […]

Les mer… from Insentivmidler fordelt