Jobbar seg sammen for å løfte studentfrivilligheten

Studentrådet hadde samling i Bergen i slutten av november. Nedgang i studentfrivilligheten bekymrer og var et av flere tema som ble diskutert.

Samlingen i Bergen vekslet mellom å være ved Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Bergen.

Tema for samlingen var flere, blant annet:

– omstilling og påvirkningsarbeid
– internasjonalt samarbeid i UH-sektoren

– Det aller viktigste på agendaen var likevel arbeid med interne retningslinjer for å sikre at overgangen mellom nye studentråd i nettverket går knirkefritt, forteller studentrådskoordinator Vebjørn Romfog.

Nedgang i studentfrivilligheten er noe alle studentrådene arbeider med for tiden, også i UH-nett Vest.

Under samlingen i Bergen presenterte Studentsamskipnaden Sammen tilstanden for studentfrivilligheten etter pandemien. Fellesnevneren er at de aller fleste typer organisasjoner og grupper som er avhengig av engasjerte studenter for å driftes, opplever nedgang.

– Noe av det som trekkes fram som årsaksforklaringer er at mange studenter opplever press på økonomi og tid, sier Romfog.

Tiltak for å bedre situasjonen var mange inne på i diskusjonene. Gode erfaringer ble raust delt.

– Å bruke studentnettverket for å dele og la seg inspirere er veldig nyttig, sier Romfog.

– Gode lokasjoner og rammer, synlighet og attraktivitet, samt å bygge kompetanse og frigjøre tid, var noen moment som ble notert ned.

– Å få opp å gå emne med studiepoeng som kan tilbys til studenter som engasjerer seg i frivillige organisasjoner, er også et positivt tiltak. Det vil gi studenter reell arbeidserfaring, det vil gi økt deltakelse og samtidig være relevant for studiene. Flere studentråd kunne fortelle at dette var et godt grep som hadde effekt.

På HVL sin campus på Kronstad fikk studentlederne god innsikt i å knytte studenter med i  forskning og innovasjon gjennom professor Inger Beate Pettersen ved masterprogrammet i innovasjon og entreprenørskap. Hennes erfaringer tilsier at det er viktig å anerkjenne viktigheten av studenter som ressurser i forskning. Det skaper engasjement og gir gode effekter både for forskerne og studentene.

 

Gode labber gi god læring, det fikk studentlederne oppleve på campus Kronstad, både i tilknytning til sykepleier- og ingeniørutdanningene. Her fra bølgebassenget på MarinLab i kjelleren.

 

På Studentsenteret ved UiB fikk studentlederne en god gjennomgang av måten universitetet jobber med internasjonalt samarbeid på. Seksjonssjef for internasjonal seksjon, Are Straume, viste hvor viktig nettverk og allianser er for å styrke posisjonen som et internasjonalt orientert universitet. I foredraget sitt pekte Straume også på hvorfor og hvordan UiB er aktivt tilstede i Brussel med eget kontor. Det handler om å se hvordan EU-systemet innen forskning, utdanning og innovasjon fungerer i praksis, og hvordan man skal operere i systemet som et universitet. Som en fin avslutning på en vellykket samling fikk studentrådet også en omvisning i flere av UiBs lokaler på Nygårdshøyden.