Inspirerende høstsamling

Se bilder fra samlingen nederst i artikkelen

Fem viktige tema ringet inn årets ledersamling i UH-nett vest. Opptrekket var det statsråd Sandra Borch som stod for.

Som i tidligere år samlet institusjonslederne og studentlederne i Universitets- og høgskolenettverket på Vestlandet (UH-nett Vest) seg til to-dagers samling på Solstrand utenfor Bergen. I tillegg var flere sentrale politikere i utdannings- og forskingskomitéen på Stortinget invitert med, sammen med sentrale ledere i samfunns- og arbeidslivet på Vestlandet.

Med forslag til statsbudsjettet for 2024 i ryggen, den store utsynsmeldingen i bordet og den nye profesjonsmeldingen like rundt hjørnet til våren, ble det fine kunnskapssamtaler om utdannings- og forskningspolitikk rundt store og viktige samfunnsspørsmål.

Hovedinnlegget tirsdag 10. oktober var det Sandra Borch, Forsknings-og høyere utdanningsminister, som stod for. Hun trakk opp linjene rundt Norges kunnskaps-og kompetansebehov frem mot 2040. Etterpå fulgte en interessant politisk samtale med stortingsrepresentanter i utdannings-og forskningskomiteen: Kari-Anne Jønnes (H), Lise Selnes (Ap) og Marit Knutsdatter Strand (Sp)

Første hovedtema for samlingen var Lærerutdanning med oppspill fra Gunnar Yttri, rektor HVL, og Sigbjørn Sødal, rektor NLA.

Andre tema var AI og digital kompetanse med innledning av Margareth Hagen, rektor UiB.

Tredje panel første dag løftet temaet helse. Her dro Klaus Mohn, rektor UiS opptil samtale.

Dagens siste panel gikk rundt den viktige tematikken Livslang læring, og her var det de to rektorene Odd Helge Mjellem Tonheim, rektor HVO og Bård Mæland, rektor VID, som innledet.

Onsdag 11. oktober startet med panelsamtale med UH-nett Vest sitt studentråd rundt to store saker:

    • Studentfrivillighet og studentlivet utenfor studiene, og hvordan det påvirker gjennomføring og progresjon.
    • Studentenes økonomi og hvordan institusjonene legger opp til deltakelse; hva vil dette ha å si for rekruttering, konkurranse og psykisk helse?

Khiem Nguyen, leder i studentrådet UH-nett Vest og lærerstudent ved HVL innledet og modererte debatten.

Resten av dag to i samlingen gikk med til gruppearbeid rundt temaene:

  • Internasjonalisering i utdanning
  • Internasjonalisering i forskning
  • Helse
  • Digitalisering/teknologi
  • Oppvekst

Store viktige spørsmål som viser at institusjonene i nettverket sammen og hver for seg bidrar til den opplyste offentlige kunnskapssamtalen – og til viktige samfunnsbidrag i utdanning og forsking.

Stortingsrepresentantene i utdannings-og forskningskomiteen: Kari-Anne Jønnes (H), Lise Selnes (Ap), Marit Knutsdatter Strand (Sp) sammen med konferansier: Thomas Henschien. De reflekterte blant annet rundt statsrådens innlegg om Norges kunnskaps-og kompetansebehov frem mot 2040.

 

Rektorene i UH-nett vest sine medlemsinstitusjoner utgjør styret i nettverket. Odd Helge Mjellem Tonheim, rektor, HVO, Klaus Mohn, rektor, UiS, Margareth Hagen, rektor, UiB, Sigbjørn Sødal, rektor, NLA, Bård Mæland, rektor, VID, Gunnar Yttri, rektor, HVL.
Lærerutdanning er en samfunnsbærende utdanning som står i krevende rekrutteringstider. Dette opptar mange. Panelet som diskuterte muligheter og utfordringer var: Hillevi Elizabeth Runshaug, områdeleder, avdelingopplæring og kompetanse, Vestland fylkeskommune, Lise Selnes, stortingsrepresentant i utdannings-og forskningskomiteen (A), Sigbjørn Sødal, rektor, NLA, Jakob Meyer Vevatne, nestleder i studentrådet UH-nett Vest, UiS – og Gunnar Yttri, rektor, HVL.
Sandra Borch, Forsknings-og høyere utdanningsminister, holdt hovedinnleget. Hun trakk opp linjene rundt Norges kunnskaps-og kompetansebehov frem mot 2040.