Lærerik studietur til Brussel

Brussel er en viktig by i Europa med mange organisasjoner og mennesker. Det fikk studentrådet i UH-nett Vest virkelig erfare under sin fine og travle studietur i starten på januar.

SE BILDER NEDERST I SAKEN

Norsk involvering, tilstedeværelse og påvirkningsarbeid knyttet til forskning og innovasjon inn mot Horisont Europa blir viktigere og viktigere i årene som kommer. Å få et innblikk i og bedre forståelse for nettopp dette dannet bakteppe for studieturen som hadde fullspekket program fra morgen til kveld.

Gode møter på Norway House
– Første møte i løpet av turen gikk til European Students Union (ESU), som er Europas største studentorganisasjon. Institusjonene i UH-nett Vest er en del av denne unionen gjennom Norsk studentorganisasjon (NSO) i Norge, forteller studentrådskoordinator Vebjørn Romfog.

Spesielt interessant var det å høre visepresident i ESU, Iris Kimizoglu, snakke om sine ansvarsområder: Public Responsibility, Governance og finansiering av høyere utdanning.

Romfog sier at studentrådet også fikk møte den norske delegasjonen til EU på Norway House.
– Dette er Norges eget hus i Brussel der flere av de største norske aktørene er samlet. Her oppholdt vi oss resten av den første dagen.

Og på Norway House ble det interessante presentasjoner, samtaler og nye innsikter. Sentrale personer som Charlotte Backer, Geir Arnulf og Mads Gravås og Per Nestande introudserte og gikk i dybden på hvordan Norge som en offentlig aktør jobber opp mot EU-systemet for å fremme nasjonale interesser innenfor forskning og utdanning.

Utvidet perspektiv og forståelse
Dagen etter fikk studentrådet sett sammenhengene mellom EFTA og EØS, og hvordan landene arbeider og samarbeider med EU om både økonomiske forhold og handelsforhold.

NORCORE, det norske Kunnskapskontoret i Brussel, hvor både Norges Forskningsråd, HK-Dir og Innovasjon Norge holder til, fikk også besøk.

– Her møtte vi både Karin Totland, som er sjef for Forskningsrådet i Brussel, og Ragnhild Solvi Berg, som er sjef for HK-Dir sitt Brusselkontor. På denne måten fikk vi også en annen type innsikt i norsk arbeid innenfor utdanning og forskning enn fra delegasjonen og Stortinget.

På ferden videre til EU-parlamentet ble det nye og spennende møter. Blant annet med Amanda Heitmann, politisk- og presserådgiver for Asger Christensen, MEP for Danmark og partiet Renew Europe og partiet Venstre hjemme i Danmark. Det tette samspill dem i mellom og et innblikk i hvordan lobbyister arbeider for å påvirke, var svært interessant.

Nettopp det å påvirke og det politiske spillet fikk rådet en utvidet forståelse for i samtalene med Knut Øye Brandsås fra NHO.

– Knut snakket blant annet om hvordan norske bedrifter i stor grad påvirkes av politikken som settes i EU, og at deres tilstedeværelse derfor er viktig, spesielt for å informere medlemsbedriftene deres og å skape forutsigbarhet i fremtiden, og også bygge opp om norske bedriftsinteresser i EU. Det var spennende å høre hvor mange direktiver og reguleringer som egentlig påvirker bedrifter i Norge, og også hvor stor «backlog» Norge har i forhold til dette, oppsummerer Vebjørn Romfog.

Vestlandet er også i Europa
Universitetet i Bergen sitt Brusselkontor fikk og besøk.

– Charlotte Eide fortalte om arbeidet og hvilke allianser som de er en del av i Brussel. En viktig del av UiB sitt arbeid går blant annet på Erasmus+ og Horisont Europa-programmene i EU som Norge er assosiert i.

– Like viktig er å informere og videreformidle universitetets posisjon rundt spørsmål som reiser seg når avgjørelser skal tas i EU.

Equinor som har eget Brusselkontor ble og avlagt et besøk. Arbeidet deres med sikkerhet og bærekraft, samt det å påvirke beslutningstakerne, ga nye perspektiv.

Siste stopp for studentrådet var som seg hør og bør for et vestlandsnettverk, et møte med Vest-Norges Brusselkontor.

– Anna Lygre Solvang er Europarådgiver hos dem, og ga oss en innføring i hvorfor det er viktig at regionene også er representert i Brussel. Regionskontoret er i utgangspunktet et informasjonskontor, og driver ikke lobbyvirksomhet, men gir medlemmer av kontoret hjemme i Norge, som består av kommuner, fylkeskommuner og blant annet Høgskulen på Vestlandet informasjon og rådgivning vedrørende ting som blir vedtatt og angår dem ute i Europa.

– De har også kontakt med andre regionskontor fra andre land i Brussel, som gjerne har samme næringsinteresser som Vestlandsregionen her i Norge, blant annet hydrogen og fiske.

Inne i salen på EU-parlamentet
Iris hos ESU orienterer.
Interessant møte med Amanda Heitmann fra Danmark.

 

Brussel har mange fine kulturskatter.