Utreder mer forpliktende samarbeid

Som kjent pågår det en mobilisering i hele UH-sektoren i tilknytting til strukturendringer og SAKS.

Signalene fra KD er tydelige, og på styremøte 11. juni i Bergen vedtok styret i UH-nett Vest å gjennomføre en ekstern utredning om et mer forpliktende samarbeid i UH-nett Vest.
Styret diskuterer: Audun Rivedal (HiB), Ole-Gunnar Søgnen (HiB), Jacob Kjøde jr. (HiVolda), Per Halse (HiVolda), Liv Reidun Grimstvedt (HSH), Tage Båtsvik (HSH), Anders Kvernmo Langset (Studentkoordinator), Anders Veggeland (Studentrådet) og Lene Bakke (koordinator).