Hva skal til for å bli best i fotball?

Det er spørsmålet som førsteamanuensis Hilde Stokvold Gundersen og forskningsgruppen hennes prøver å finne svar på.

Prosjektet var ett av 10 prosjekt som fikk tildelt forskingsmidler fra UH-Nett Vest i fjor.

Mange barn og unge drømmer om å bli fotballproffer. Men hva kjennetegner de som blir best tilslutt?

I nærmere to år har forskerne jobbet med 102 14-årige gutter som spiller fotball.

– Noen av spillerne spiller på satsningslag og noen på breddelag, forteller Gundersen.

Mange tester
I prosjektet gjennomfører spillerne fysiske tester, og svarer på spørreskjema to ganger i året.

– I tillegg tar vi røntgen av venstre hånd.

Testing av fysisk kapasitet og røntgen skal gjennomføres i 5 år.

– Målet er å undersøke hvordan den fysiske kapasiteten utvikler seg, og hvilken sammenheng det er mellom utvikling av fysisk kapasitet og skjelettmodning. I tillegg kartlegger vi treningsmengde og skadefrekvens og spillernes motivasjon.

Bredt samarbeid
Prosjektet har sitt utspring ved Høgskulen på Vestlandet.

– Vi har samarbeidspartnere blant annet fra Universitetet i Bergen, NLA, Olympiatoppen-Vest, Haukeland Universitetssykehus, Norges Idrettshøyskole, og fra Høgskulen i Volda og Universitetet i Agder.

Stor formidlingsaktivitet
Hilde Stokvold Gundersen forteller at prosjektet er presentert på ulike arenaer siste året.

– Vi har vært på idrettsmedisinsk høstkongress, på Olympiatoppen sitt Wisnes-seminar, på IdrettsCampus Bergen sin «styrke i samspill» konferanse, på konferanse i Kina og i Australia.

– I tillegg har vi en vitenskapelig artikkel underveis i Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports.

– Vi har også et 2-dagers seminar i november under planlegging. Her inviteres alle parter som var en del av søknaden, samt andre nasjonale og internasjonale forskere på feltet.

Studenter med
Prosjektlederen forteller at studenter også er koplet på.

– Vi har bachelor- og masterstudenter som medhjelpere i prosjektet. De er med på datainnsamling og skriver sine oppgaver på data i prosjektet.

– Vi jobber også med ekstern finansiering.

– Det er også sannsynlig at vi i løpet av 2020 gjennomfører noen av de samme fysiske testene på islandske G14-spillere.

– Dette er et veldig spennende og kjekt prosjekt.

Hvilke faktorer kan bidra til å påvirke unge fotballspillere på deres vei mot ekspertisenivå, og hvilke hindringer kan de møte på veien? Det er grunnspørsmålene i forskningsarbeidet til førsteamanuensis Hilde Stokvold Gundersen og stipendiat Ann-Kristin Nilsen med flere.
Fysiske tester inngår i forskningsarbeidet på unge fotballspilleres utviklingsvei.
Røntgen av venstre hånd.