Nyheter

Godt møtepunkt for betre brukarmedverknad

Korleis kan me utvikle og integrere brukarmedverknad best mogleg i forsking?

I midten av september gjekk konferansen «Møtepunkt for medverknad i forsking innan psykisk helse» av stabelen i Loen. Konferansen var støtta av UH-nett Vest – og i spissen for konferansen stod Christian Moltu som er fagsjef i helse Førde og professor II ved HVL.

Publisert: 25.10.17

Tar PPU sterkare inn i forskinga

PPU er ei av de største lærarutdanningane på Vestlandet med mange hundre studentar årleg. No intensiverer arbeidsgruppa for PPU forskingssamarbeidet i nettverket.

Publisert: 19.10.17

Verdfullt biblioteksamarbeid

Høgskulen i Volda var vertskap for haustens første møte i biblioteksamarbeidet.
– Vi hadde eit godt møte med mye på programmet, fortel leiar Ane Langøy.

Publisert: 17.10.17