Nyheter

Nytt samarbeid om merittering av utdanning

Flere og flere institusjoner i sektoren lager systemer for merittering av utdanningsfaglig kompetanse. Nå kommer UH-nett Vest på banen med en egen arbeidsgruppe som skal jobbe med dette.

Publisert: 26.06.17

Fremtidsvisjoner knyttet til IKT og medier

Forskernettverket IKT og medier tok med seg kunnskap til og hjem fra Nordic Data Journalism Conference i Odense tidligere i år. – Vi holder på med veldig mye spennende i en tid da både IKT feltet generelt og mediefeltet spesielt er inne i omfattende endring, sier førsteamanuensis Jon Hoem i HVL som leder nettverket.

Publisert: 07.04.17

Kjempetur til University of Twente

Studentrådet i UH-nett Vest reiser ut for å hente hjem ny og aktuell kunnskap om studententreprenørskap og innovasjon.

Publisert: 28.03.17