Nyheter

Jobber sammen om merittering av utdanningsfaglig kompetanse

Meritteringssystemer for å løfte utdanningskvalitet – er høyt oppe på agendaen hos landets høgskoler og universitet. I februar hadde den nye arbeidsgruppen i UH-nett Vest sitt første møte rundt temaet. Erfaringsutveksling, samkjøring og deling er stikkord for arbeidet videre.

Publisert: 15.02.18

Sju nye prosjekt får forskningsstøtte

Konkurransen om forskningsmidler fra UH-nett Vest var som kjent rekordhøy i runde to. Nå har styret i nettverket økt den totale tildelingssummen med en halv million kroner og der i styrket arbeidet og gitt flere prosjekt uttelling.

Publisert: 15.01.18

Rekordsøknad om forskningsmidler i runde 2

Årlig lyser UH-nett Vest ut midler til forskningssamarbeid. Ved årets første søknadsfrist i september kom det inn fire søknader, hvor av tre ble innvilget. I søknadsrunde to nå i desember kom det inn hele 45 søknader. Nå har Forskningsutvalget i nettverket besluttet at de trenger mer tid til å behandle søknadene og gi sin innstilling til styret. Se oversikten her.

Publisert: 20.12.17