– UH-nett Vest er en naturlig partner og arena for oss

Det sier rektor Ingunn Moser ved VID vitenskapelige høgskole.

I november i fjor ble høgskolen assosiert medlem i UH-nett Vest. Moser trekker frem vestlandsperspektivet når hun forklarer hvorfor UH-nett Vest er en viktig plass å være med i.

– VID er resultatet av en fusjon hvor fire tidligere høgskoler med geografisk tilhørighet på Vestlandet inngår.

– Disse høgskolene har en lang historie med utdanning på Vestlandet; Misjonshøgskolen i Stavanger i 175 år, Haraldsplass diakonale høgskole i Bergen i 100 år, Vernepleierutdanningen ved Diakonhjemmet i Sandnes i 50 år, og Høgskolen Betanien i Bergen i 96 år.

– Ambisjonen i VID-fusjonen er å videreføre og videreutvikle denne linjen knyttet til utdanning og kunnskapsutvikling til regionen.

– UH-nett Vest er derfor en naturlig partner og arena for oss. Vi ønsker å bidra og vi ønsker å samarbeide.

Moser sier at VID har forventninger til arbeidet i nettverket.

– Vi ønsker å bidra til økt samarbeid, samhandling og arbeidsdeling når det gjelder utdanningstilbud

– Vi ser også for oss et godt samarbeid om forskerskoler, utdanningsledelse og andre kompetansehevingstiltak for ansatte.

Moser nevner også samarbeid om forskningsprosjekter og oppdragsvirksomhet som en mulighet.

– Spesielt der hvor samarbeid med offentlig sektor, næringsliv og arbeidsliv inngår.

– Pedagogisk innovasjon og utvikling, digitalisering, campusutvikling og internasjonalisering er andre spennende samarbeidsområder, avslutter VID-rektoren.

VID-rektor Ingunn Moser ser mange muligheter i UH-nett Vest.