Trio overtar som koordinator

Birgit Falch, Yngve Brynjulfsen og Michael Peter Riisøen er teamet som overtar og deler på koordinator-rollen fremover i nettverket.

Dagens koordinator, Lars Helge Nilsen, blir pensjonist i februar. Han har vært koordinator i UH-nett Vest siden mars 2015. Da overtok han etter Lene Bakke, som var UH-nett Vest sin første koordinator.

Trioen som nå skal dele koordinator-oppgavene mellom seg har alle lang fartstid i fra UiB.

Birgit Falch er i dag fungerende seksjonssjef på Forskningsadministrativ avdeling ved UiB, og har tidligere jobbet som seksjonssjef på Juridisk fakultet ved UiB i fire år. Før det var hun forskningskoordinator i seks år på Bjerknessenteret for klimaforskning, et senter for fremragende forskning med finansiering fra Forskningsrådet. Hun er utdannet cand.polit med hovedfag i administrasjon- og organisasjonsvitenskap ved UiB.

– Jeg kommer til å ha det overordnete koordinatoransvaret, og blir hovedkontakten mot kontaktutvalget og styret.

– Utover det vil oppgavene koordineres av et team på tre personer. I tillegg til meg selv har jeg med meg Yngve Brynjulfsen og Michael Peter Riisøen. Begge fra UiB.

Yngve er i dag rådgiver på Forskningsadministrativ avdeling. Til daglig jobber han med ph.d.-utdanningen ved UiB. Han har jobbet ved UiB siden 2006. Han har tidligere vært ansatt i Utenriksdepartementet og i Forsvaret, hvor han har jobbet med Balkan-tematikk. Han har hovedfag i sammenliknende politikk fra 2002. I UH-nett Vest skal han være sekretær for nettverkets forskningsutvalg.

Michael Peter Riisøen er utdannet cand.scient, med hovedfag i biologi. Han har lang og omfattende erfaring fra Studieadministrativ avdeling ved UiB, og har nettopp startet i ny jobb som seniorrådgiver på funksjonsområde «Læringsstøtte.» Her skal han bla. jobbe med kvalitetsutvikling i emner og studieprogram. I UH-nett Vest skal han ha ansvaret for koordinering av den årlige konferansen på Solstrand.

– Vi ser fram til å følge opp alt det spennende og gode arbeidet som gjøres i UH-nett Vest, og gleder oss til å ta fatt på oppgavene nå når Lars Helge Nilsen slutter.

– Ønsker noen å kontakte oss så kan vi treffes på e-post koordinator.uhnv@uib.no

Yngve Brynjulfsen, Michael Peter Riisøen og Birgit Falch er teamet som overtar og deler på koordinator-rollen fremover i UH-nett Vest.