Styrker nettverket

Spørsmålet om hva som skal skje med UH-nett Vest er avklart. Styret har bestemt seg for å gire opp og styrke nettverket. Andre institusjoner på Vestlandet kan bli invitert med. – UH-nett Vest blir ikke mindre viktig fremover. Vi vil styrke samarbeidet, og vurdere å invitere inn andre institusjoner, sier styreleder Dag Rune Olsen.

Det siste halvannet året har nettverket gått litt på vent, mens strukturreformen har falt mer og mer på plass. Med Høgskulen på Vestlandet som ny insitusjon fra 1. januar i år er UH-nett Vest nå fire medlemmer.

Gjeldende samarbeidsavtale mellom institusjonene i UH-nett Vest gjelder for perioden august 2013 – juli 2018. Denne vil justeres i tråd med nettverkets nye status.

Det er viktig at den forsknings- og utdanningskompetansen som finnes i Vestlandsregionen blir tatt vare på og styrkes. Det å realisere faglige ambisjoner i fellesskap vil gi UH-nett Vest kraft og styrke, var styret enige om.