Ledig stilling som koordinator for Studentrådet

UH-nett Vest har ledig 20 % stilling som koordinator for Studentrådet i UH-nett Vest.

Den som tilsettes må ha en tilknytting til en av medlemsinstitusjonene og må ha dokumenterbar erfaring og kjennskap til studentdemokratisk arbeid.

Koordinators oppgaver er å være mellomleddet mellom studentrådet/studentene og koordinator for UH-nett Vest. Han/hun skal følge opp sakene mellom møtene i studentrådet, initiere møter når det er behov, ha sekretærfunksjonen på møtene og møte som observatør i styremøtene i UH-nett Vest. Arbeidsoppgavene er i hovedsak administrative. Reising må påregnes.

Studentrådets mandat fremgår av Handlingsplan for 2014 – 2018 for UH-nett Vest som finnes på UH-nett Vest sine hjemmesider. Her ligger også all relevant informasjon om UH-nett Vest.

Koordinator lønnes i stillingskategorien fullmektig (kode 1068).

Søknadsfrist er 15. mai 2017. Søknaden sendes til lars.nilsen@uib.no. Tiltredelse 1. august.