Studentrådet slutter seg til «Aldri OK» kampanjen

Tidligere i år dro Studentparlamentet ved Universitetet i

Studentrådet i UH-nett Vest slutter seg til kampanjen «Aldri OK» som én enhet. Kampanjen er i tråd med Studentrådets satsingsområde «mobbing og trakassering» i inneværende studieår. Tilslutningen kommer først i en rekke av konkrete tiltak som Studentrådet mener vil bidra til å forhindre mobbing og trakassering i akademia. Her ser vi studentrådleder Kai Steffen Østensen signere «Aldri OK» kampanjen på vegne av Studentrådet i UH-nett Vest.

Bergen i gang kampanjen «Aldri OK». Den har fått mye støtte og oppmerksomhet. Nå også hos studentrådet i UH-nett Vest.

– Studentrådet har sluttet seg til kampanjen fordi studentorganene tilknyttet nettverket har lyst til å bidra til holdningsendring i vår sektor.

– Vi er avhengige av at studentene er med på holdningsarbeid for at flere skal oppleve et inkluderende akademia som setter grenser for hva som er innafor og hva som ikke er innafor, sier leder i Studentrådet i UH-nett Vest, Kai Steffen Østensen, fra Universitetet i Agder.

– Hva ønsker dere å oppnå med å signere kampanjen?

– Det at lederne av studentdemokratiene stiller seg bak kampanjen er både et signal til våre institusjonsledere, men også et signal til student-Norge om at vi alle har et ansvar i å sette fokus og forebygge der vi er, uavhengig av arena.

– Felles uttalelser fra Studentrådet er noe UH-nett Vest ikke har sett så mye til tidligere. Hva gjør at dere velger å bruke nettverket til å fremme denne saken?

– Å bruke nettverket til å fremme saker vi er enige om, kan sette politisk dagsorden som gir tyngde i møte med våre egne institusjoner og andre organer både regionalt og nasjonalt.

– Historisk sett ser man at studentene ofte setter dagsorden i viktige endringer – både praktisk, men også kulturelt. Dette er ett av mange bidrag.

Kai Steffen Østensen forteller at studentrådet i tiden som kommer vil følge opp tiltakspunktene som ble foreslått på Studentkonferansen 2018 med en felles uttalelse og gjennom innspill til både UH-nett Vest sitt styre og UHR sin arbeidsgruppe som skal arbeide med mobbing og trakassering.

Aldri OK er en studentdrevet kampanje mot trakassering, der de som signerer kampanjen forplikter seg til å følge opp punktene i avtalen. Se avtalen.