Streamer Solstrandseminaret

Årets seminar blir streamet. Her finner du lenkene.

Åpning og Digitalisering for en konkurransedyktig forskningssektor:
https://mediasite.uib.no/Mediasite/Play/a714e674ad6047d5b4e4fd52f3fe24ad1d

Digitalisering og sikkerhet:
https://mediasite.uib.no/Mediasite/Play/1255d66883824b298752928fadcf1f031d

Digitaliseringsstrategien for UH-sektoren – overordnede betraktninger et halvt år etter lanseringen: https://mediasite.uib.no/Mediasite/Play/b6752769e763417e9359f69076b816dc1d

Digitalisering for kvalitet i utdanning:
https://mediasite.uib.no/Mediasite/Play/83791b50f38e4f00a103b013ecc1d3461d

Harmonisering og effektivisering av administrative arbeidsprosesser:
https://mediasite.uib.no/Mediasite/Play/5189fa5ba88f43339aa5cd290bc00cad1d

Studentene oppsummerer – og viser hva de kan! Avslutning:
https://mediasite.uib.no/Mediasite/Play/1036558fcebd444b97da2e798c80e2431d