Statsråden kommer til Solstrandseminaret

Det er god grunn til å glede seg til årets seminar. Det er det tiende i rekken, temaet er dagsaktuelt med «Digitalisering 2.0 », listen av foredragsholdere er sterk og toppes av statsråd Iselin Nybø. Se hele programmet!

Program – Dag 1

09:30 Åpning v/ styreleder UH-nett Vest, Dag Rune Olsen

09:40 Digitalisering for en konkurransedyktig forskningssektor
Nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata Forskning i skyen /«open data» / krav til datalagring – Data management / arbeidslivets (brukernes) forventninger – Digital synlighet /forskernes digitale praksis/digital forskningsetikk.

Innledere: Seniorrådgiver Marte Qvenild/Forskningsrådet; adm. dir. Kristin M. Flornes/ IRIS / NORCE; prorektor Gro Anita Fonnes Flaten/HVL. Spørsmål og diskusjon. Ordstyrer: Forskningsdirektør Troels Gyde Jacobsen/UiS

11:00 Digitalisering og sikkerhet
Åsmund Weltzien, Kommunikasjonssjef, NUPI:
«Hvorfor skulle noen hacke et åpent forskningsinstitutt?»
Moderator: Tore Burheim, IT-direktør/UiB. Spørsmål og diskusjon.

12:15 Lunsj

13:00 Digitaliseringsstrategien for UH-sektoren – overordnede betraktninger et halvt år etter lanseringen
Regjeringens langtidsplan for forskning og utdanning – Nasjonale avklaringer – forvaltningsorganer – Institusjonenes egne strategier – Studentenes bruk av digitale verktøy

Innledere: Statsråd Iselin Nybø, Kunnskapsdepartementet; rektor Dag Rune Olsen/UiB; direktør Terje Mørland/NOKUT. Spørsmål og diskusjon. Ordstyrer: Avdelingsdirektør Christen Soleim/UiB

14:20 Parallelle sesjoner
A. Digital kompetanse og digital etikk: Sesjonen ledes av UiB.

B. «Open Data»
Sesjonen ledes av UH-nett Vest sitt Bibliotekutvalg

C. Digitale læringsarenaer
Sesjonen ledes av UH-nett Vest sin  Arbeidsgruppe for digitalt samarbeid

17:00 Avslutning dag 1

19:00 Middag og sosialt samvær

Statsråd Iselin Nybø skal snakke om: Digitaliseringsstrategien for UH-sektoren – overordnede betraktninger et halvt år etter lanseringen

Program – Dag 2

08.30 Digitalisering for kvalitet i utdanning
Nasjonal arena og Kvalitetsorgan S (dagens SIU)- Kunnskap om teknologi for læring – Hvilken ferdigheter kan gå tapt i den digitale studiehverdagen? – Læringsressurser på tvers av institusjonene – Bibliotekenes rolle.

Innledere: Viserektor for utdanning Dag Husebø/UiS; avdelingsdirektør Else Kathrine Nesmoen/SIU; høgskulelektor Synnøve Amdam/HVO; førsteamanuensis Cecilie Boge/DigUiB; hovedbibliotekar Astrid Sandnes/HVL . Spørsmål og diskusjon. Ordstyrer: Forskningsdirektør Eirin Fausa Pettersen/HVL

10:30 Harmonisering og effektivisering av administrative arbeidsprosesser
Digitalt samarbeid nasjonalt – Robotisering og økt bruk av digitale fellestjenester – Fremtidens kontor og fremtidens  medarbeidere – HR, økonomi, IT: Good practise!

Innledere: Prosjektleder Cecilie Ohm/BOTT; organisasjonsdirektør Tage Båtsvik/HVL. Spørsmål og diskusjon. Ordstyrer: Prorektor Jens Standal Groven, Høgskulen i Volda.

11:45 Studentene oppsummerer – og viser hva de kan!
Demonstrasjon av en digital studenthverdag. V/ representanter fra UHNV sitt Studentråd.

12:25 Avslutning v/styreleder

12.30 Lunsj og hjemreise