Studentrådet gjør seg klar for 2017

Studententreprenørskap og innovasjon er blitt et sterkere og sterkere tema i Studentrådet. Nå tar de det inn i Studentkonferansen, Solstrandseminaret og de reiser til Universitetet i Twente i Nederland for å lære mer.

I slutten av november hadde Studentrådet møte i Haugesund. Et innholdsrikt og godt møte i følge studentkoordinator Anders Veggeland.

– Ja, det ble et godt møte der vi fikk diskutert og landet programmet for Studentkonferansen i februar, og vi ble enige om tema som vi ønsker skal tas med i arbeidet med Solstrandskonferansen i mars. I tillegg sikter vi oss inn på en studietur til Twente.

Studentkonferansen er lagt til Bergen 6. februar, med påfølgende studentrådsmøte 7. februar. Temaet for konferansen er studententreprenørskap.

– Vi inviterer inn 60-70 personer og vil ha «tverrfaglig innovasjon og entreprenørskap» som gjennomgangstema.

På Solstrandskonferansen i mars er tema: «Kvalitetsmeldingen». Studentene blir med i planleggingsarbeidet.

– Håkon Randgaard Mikalsen fra UiB vil bidra på vegne av studentene. Vi har bestemt oss for å spille inn to tema: Pedagogisk merittering og incentiver for studentaktiv forskning.

Studieturen til Twente er planlagt til slutten av februar.

– Her vil vi lære mer om hvordan de har bygget faglig og fysisk infrastruktur som tilrettelegger for innovasjon og studententreprenørskap, og ikke minst hvordan det integreres i fagmiljøene.

Det er de gode erfaringene som UiS-studenter har fra tidligere samarbeid «University of Twente» som nå tas videre.

– Vi tar utgangspunkt i programmet som ble gjennomført den gangen, men tilpasser det til de fagområdene studentparlamentslederne på Vestlandet ønsker. Det kan være studentaktiv forskning, digitalisering og internasjonaliseringsarbeid.

– Vi vil også benytte oppholdet til å bli kjent med studentdemokratiet ved institusjonen og utveksle ideer og erfaringer knyttet til det å drive studentdemokratier, rekruttering og påvirkningsarbeid.