Sterkt program på Solstrand-seminaret

Kvalitetsmeldingen, utdanningsledelse, rundebordsdiskusjoner og «Det nye Vestlandet» – programmet for årets Solstrandseminar er klart.

Det årlige seminaret på Solstrand i regi av UH-nett Vest nærmer seg, og programmet er i store trekk klart.

– Datoene er torsdag 9. og fredag 10. mars, og seminaret vil denne gang ha et klart blikk på utdanningssiden, forteller koordinator Lars Helge Nilsen.

Første dag starter med en presentasjon av den nye «Kvalitetsmeldingen om høyere utdanning». Statssekretær Bjørn Haugstad tar turen over fjellet for å gi utfordringene videre til institusjonene. Deretter vil vicedirektør for uddannelsesservice ved Københavns universitet, Anni Søborg, komme med noen danske betraktninger om kvalitet som system, før viserektor ved Universitetet i Bergen, Oddrun Samdal, skal ta for seg kvalitetsarbeid som en kontinuerlig prosess.

– Vi får også besøk av prodekan Solveig Kristensen fra MN-fakultetet ved Universitetet i Oslo. Hun vil presentere UiO sitt program for «Utdanningsledelse», før deltakerne resten av dagen skal få prøve seg i forhåpentligvis intense rundebordsdiskusjoner.

– Det kan de gjøre ved å delta i en av følgende parallellsesjoner: «U&H-pedagogikk – rekruttering og kompetanseheving», «Merittering av undervisning og formidling» og «Distanseovergripende læringsteknologi og e-læring», sier Nilsen.

Fredagen blir viet «Det nye Vestlandet – visjoner og kompetansebehov».

– Her får vi innlegg fra politikere, næringslivsfolk, studenter og mediefolk, og de fire rektorene vil få anledning til å svare for seg. Men lærer vi noe av dette? Det spørsmålet vil et oppsummerende mini-panel ta seg av.

I år vil det ikke bli lagt opp til de tradisjonelle samlingene for nettverksgruppene og arbeidsgruppene.
– Det ga ikke programmet rom for. Plassene på seminaret vil blir fordelt mellom de fire institusjonene, oppsummerer koordinator Lars Helge Nilsen.