Mer digitalisering og mer deling

Det var refrenget i årets Solstrandseminar – og statsråd Iselin Nybø kunne ikke vært mer enig.

Solstrandseminaret er den årlige møteplassen i UH-nett Vest der alle medlemmene samles for faglig påfyll, inspirasjon og nettopp; kunnskapsdeling. I år var det jubileum og rekorddeltakelse. Universitetet i Agder som er nytt medlem stilte for første gang. Også de to nye assosierte medlemmene i nettverket, VID og NLA, var på plass.

Årets tema var digitalisering 2.0 – et tema som engasjerte med ulike aktuelle vinklinger både inn mot forskning, sikkerhet, utdanning og administrative prosesser. I programmet var det gode forelesere både i fra det kunnskapspolitiske og i fra akademia.

Årets Solstrandseminar var mer populært enn noen gang. Her er det adm. dir Kristin M. Flornes i IRIS/NORCE som holder innlegg om digitalisering for en konkurransedyktg forskningssektor.
Seniorrådgiver Marte Qvenild i Forskningsrådet hadde flere gode poeng om hva en kan laste ned av gevinster ved deling av forskningsdata.
– Vi må være lærende organisasjoner i digitaliseringen. Vi må aktivisere studentene i dette arbeidet, poengterte styreleder i UH-nett vest, Dag Rune Olsen (UiB).
Statsråd Iselin Nybø oppfordret sektoren til å dele mer og samarbeide mer om digitale løsninger. Hun viste til det nye tjenesteorganet som er under utvikling i KD-regi. – Vi kan ikke basere oss på ildsjeler fremover i digitaliseringen. Det må bygges strukturer.
Prorektor Dag Husebø (UiS) hadde et engasjert innlegg om hva som kan gå tapt i digitaliseringen. Han refererte til egen forskning. – Vi må ta grep om læringsrommet og læringsprosessen – og ansvarliggjøre alle deltakerne. Læring er samhandling. Når folk forsvinner og flykter inn i skjermen, så gjør det noe med kraften i læringsprosessen. Ta studentene i bruk som medskapere av kunnskap, de kan lære oss ting. Vi må i langt større grad engasjere og aktivisere og ansvarliggjøre studentene. De er ingen trussel – de utgjør et mulighetsrom. Vi må være lærende i møte med studentene. Kateteret er ikke senteret lenger.
Studentene utfordret debatten og institusjonene med sitt gode sluttinnlegg. – Vi skal ikke bare bruke digitale verktøy, men vi skal også medvirke i utviklingen, slo de fast.