Spennende prosjekt med solenergi

I over 10 år har UH-nett Vest delt ut midler til forskningssamarbeid på tvers av Vestlandet. I tiden fremover vil vi presentere flere av disse prosjektene her på nettsidene. Professor Boris Balakin i HVL har med støtte fra nettverket forsket seg fram til at en gjennom å kjøre solstråler gjennom middelet nanonfluid, får ut mer energi enn ved det å bruke vanlige solfangere.

Prosjektet «SolarNano» har sitt utspring i HVL og professor Boris Balakin sitt forskningsarbeid. Samen med kollegaene Victoria Popsueva og Anna Kosinska på HVL utgjør han forskergruppen sammen med kollega professor Pawel Kosinski fra UiB.

– I tillegg har vi samarbeid med MIT og Moscow Engineering Physics Institute, og nå er også NORCE koplet inn, forteller Balakin.

Kort fortalt handler forskningsprosjektet om hvordan vi kan bruke og utnytte nanonfluid som et godt strømnings- og varmefenomen for solenergi.

– I prosjektet har vi fanget solstråler og kjørt det gjennom nanonfluid. Ved å fokusere solstrålene ser vi at vi kan fange solstrålene bedre, og få ut mer energi samnenlignet med vanlige solfangere.

– Faktisk øker vi virkningsgraden med minst 10 prosent, forteller Balakin.

– Og denne energien kan brukes videre?

– Ja, energi kan jo brukes på mange måter. Den kan omsettes i kjemiske prosesser, eller vi kan bruke den inn mot turbiner.

– Dette er veldig spennende, sier Boris Balakin.

Han takker for støtten fra UH-nett Vest og forteller at forskningsarbeidet nå kommer til uttrykk i artikler, presentasjoner på internasjonale konferanser og i ulike rapporter.

– Og vi vil også bruke dette inn i nye søknader om forskningsmidler.

 

 

 

Vacuumrør solfangere
Solkonsentratør
Magnetiske nanofluider