Klart for studietur til Birmingham

Hvordan kan vi finne gode praksisformer for utdanninger som ikke passer inn i det tradisjonelle mønsteret fra profesjonspraksisene? Det spørsmålet vil Studentrådet finne svar på når de drar på studietur til Birmingham på nyåret.

Studentrådets desembermøte var denne gang lagt til Bergen og her deltok VID for første gang; et positivt tilskudd til institusjonsbuketten i Studentrådet. – Det ble et kjapt og konstruktivt møte rett før jul. Vi ser frem til studietur til Birmingham for å se på praksis og har planlagt en spennende studentkonferanse i februar, oppsummerer studentrådsleder Cathrine Johanne Sønvisen. Her ser vi koordinator Lars Helge Nilsen orientere studentrådet om UH-nett vest.

 

– Planleggingen av studieturen har foregått i hele høst. Nå gleder vi oss til å reise ut og hente inn erfaringer og kunnskap, sier studentrådskoordinator Fredrik Bødtker.

Han forteller at studentdemokratiene i nettverket har som mål å få inn et element av praksis i alle utdanningsløp.

– Utfordringen er å finne praksisformer for det mangfoldet av utdanninger som ikke passer inn i det tradisjonelle mønsteret i profesjonspraksisene.

– Birmingham har gode erfaringer fra dette området, noe som gjør at studentrådet ser frem til å lære mer om dette og presentere våre forslag under det årlige Solstrandseminaret i april.

Noen uker etter studieturen arrangeres Studentkonferansen.

– Årets konferanse blir lagt til HVL og campus Bergen 7.-8. februar.

– På bakgrunn av de positive erfaringene fra forrige konferanse velger vi også denne gang å legge konferansen samtidig med bærekraftkonferansen til UiB.

– Studentdemokratiene kan på denne måten fordele deltakere på konferansene, samtidig som det gir utvidede muligheter for nettverksbygging på kvelden.

Tema for årets studentkonferanse i UH-nett Vest er «Hvem har ansvar for studenters psykiske helse?».

– Vi velger en vinkling på tematikken psykisk helse hvor vi gjennom å tydeliggjøre ansvar kan finne løsninger og en klar oppgavefordeling, sier Bødtker.

Han opplyser at Studentrådet også har ferdigstilt et utkast til formål, sammensetting og mandat til en ny arbeidsgruppe for studenthelse og trivsel.