Seminar gir kraft i fagmiljø

Forskernettverket for IKT og medier arrangerte seminar om sfæriske medier i desember.

– Noe av det som er spennende er at miljøene på Vestlandet samlet sett har svært omfattende kompetanse på dette feltet, i skjæringspunktet mellom medier og IKT, sier førsteamanuensis og leder for forskningsnettverket, Jon Hoem i HVL.

Førsteamanuensis Jon Hoem (HVL) er leder og en av pådriverne i forskningsnettverket IKT og medier. Her under åpningen av seminaret hvor forskere fra UH-nett Vest, inviterte bidragsytere og flere masterstudenter presenterte og delte kunnskap fra relevante prosjekt.

Sfæriske medier forstås som både lyd- og bildemedier som kan representere omgivelser i en omsluttende form. Dette inkluderer Virtual Reality (VR), som er grafikk skapt kun med datamaskiner og denne grafikken blir vist i hele brukerens synsfelt.

Videre inkluderer sfæriske medier Augmented Reality (AR), som er representasjonsformer som kombinerer datagrafikk med bilder fra det stedet brukeren befinner seg. Sfæriske medier inkluderer også sfæriske- / 360-bilder og -video, som er fotografier og video som inkluderer bildeinformasjon i alle retninger.

Les mer om seminaret og innleggene

Professor Lars Nyre (UiB) noterer flittig.