Studentrådet tar en trippel

Studentrådet har hatt årets siste møte i Kristiansand. Her ble det jobbet med studietur, studentkonferanse og innspill til kommende UH-nett Vest konferanse på Solstrand. Tre arrangement som tematisk henger tett sammen for studentene.

De siste årene har studentrådet reist utenlands for å hente inn kunnskap om ulike aktuelle tema. I fjor gikk turen til University of Twente i Nederland. Her hentet studentene hjem ny og aktuell kunnskap om studententreprenørskap og innovasjon.

Kommende år er Manchester pekt ut som destinasjon. Målet er å samle mer kunnskap om trakassering og digitalisering. Disse to tematikkene vil bli tatt inn mot studentkonferansen i Bergen torsdag 8. februar. Her er mobbing og trakassering satt på dagsorden.

Og den 21.-22. mars er det klart for et jubileum, da den tiende utgaven av UH-nett Vest konferansen går av stabelen på Solstrand. Temaet der er digitalisering, og studentene vil her bidra med spennende innlegg.

Studentrådet jobber godt sammen langs hele Vestlandet.