Rekordmange på studentkonferanse om psykisk helse

55 engasjerte studenter bidro godt under årets studentkonferanse.

SHOT-undersøkelen var gjennomgangstema og spørsmålet en ville nærme seg var:

«Hvem har ansvaret for studentenes psykiske helse?»

Studentkonferansen 2019

Lager politisk dokument
Konferansen hadde flere spennende innlegg før paneldebatten som redaktør i På Høyden, Dag Hellsund, ledet.

– Etter lunsj hadde vi workshop, der deltakerne ble satt sammen i grupper og skulle lage et høringssvar knyttet til arbeidet med studentenes helse og trivsel, forteller studentrådskoordinator Fredrik Bødtker i UH-nett Vest.

– Disse innspillene vil Studentrådet jobbe videre med utover våren.

– Et oppsummerende politisk dokument vil bli overlevert til Kunnskapsdepartementet og arbeidsgruppen for studentenes helse og trivsel, som er under oppstart her i UH-nett Vest.

Tar arbeidet videre
På Studentrådets møte påfølgende dag ble konferansen oppsummert.

– Vi fikk stort sett mange positive tilbakemeldinger. Diskusjonen fra møtet vårt og videre anbefalinger vil overbringes ny studentrådskoordinator og ledelsen i Studentrådet for å sikre kontinuitet i arbeidet og i den etterhvert så tradisjonsrike studentkonferansen, forteller Bødtker.

– Han forteller og at Studentrådet er glad for at mange av arbeidsgruppene i nettverket ønsker seg flere studentrepresentanter inn i arbeidet.

AKTUELT TEMA: UH-nett Vest sin årlige studentkonferanse ble i år arrangert torsdag 7. februar på Høgskulen på Vestlandet sin campus Kronstad. Som innledere og paneldeltakere hadde studentrådet invitert inn ulike stemmer og perspektiv knyttet til studenters psykiske helse, blant annet Harald Walderhaug (visedekan for utdanning ved Mat.Nat-fakultetet ved UiB), Hege Råkil (Direktør Sammen Råd & Helse), Erlend Horn (Byråd i Bergen kommune for sosial, bolig og inkludering), samt Jone Trovåg (Internasjonal ansvarlig i Norsk studentorganisasjon).

 

FULLT HUS: – Studentkonferansen var veldig vellykket med gode innledere, paneldebatt og workshop med studentene. Det var totalt 55 engasjerte studenter som stilte spørsmål og hadde gode innspill under workshopen. Dette gir et godt utgangspunkt og grunnlag for Studentrådets videre arbeid med studentenes psykiske helse, sier studentrådets leder Cathrine Johanne Sønvinsen.