Finner nye metoder for å kartlegge biologiske effekter av nanopartikler

– Gjennom forskningsarbeidet på tvers i UH-nett Vest har vi bidratt til å utvikle nye og avanserte metoder og modeller for å kartlegge de biologiske effektene av nanopartikler på en mer pålitelig, rask og kostnadseffektiv måte, sier prosjektleder og førsteamanuensis Mihaela Roxana Cimpan ved Institutt for klinisk odontologi ved UiB. På bildet ser vi fra venstre: Alvhild A. Bjørkum, Ivan Rios-Mondragon, Mihaela R. Cimpan, Martin Greve og Emil Cimpan.

Nanopartikler blir brukt innenfor en rekke områder, ikke minst innenfor medisin og odontologi i ulike biomaterialer samt til å diagnostisere sykdom og å frakte medisiner rundt i kroppene våre. Forskning har vist at virkningene av nanopartiklene kan ha både positive og negative effekter på oss. En forskergruppe i UH-nett Vest jobber nå med å finne bedre metoder for å undersøke effektene av nanopartikler brukt  i medisin og odontologi.

– Det er mye forskning rundt effektene av nanopartikler. Både positive og negative.

– Men vi ser at de klassiske laboratoriemetodene som brukes for å finne fram til de biologiske effektene som blant annet cellestress ikke er tilpasset for nanopartikler, og i mindre grad relevante for det som skjer i den virkelige verden, sier førsteamanuensis Mihaela Roxana Cimpan ved Institutt for klinisk odontologi ved UiB.

– Derfor jobber vi i forskergruppen med å utvikle mer nøyaktige og pålitelige metoder og biologiske modeller fra cellekultur til ”organ-on-a-chip” som er mer i tråd med den virkelige verden.

Vil vise cellulære forandringer i sanntid
Hun forteller at forskergruppen ønsker at arbeidet og de nye metodene skal vise hva nanopartikler medfører av forandringer i celler og vev i menneskekroppen i sanntid.

– Til dette har vi utviklet metoder hvor vi bruker impedanse-baserte metoder og live-mikroskopi integrert i mikro/nano-fluidiske plattformer. Proteomiske analyser med massespektrometer er også aktuelt.

– Her kopler vi også inn Magnetic Resonance Imaging (MRI), som er en av de mest brukte metodene for diagnostisering.

Utvidet samarbeidet
Prosjektet startet i 2008.

– Vi fikk i starten viktig støtte fra UH-nett Vest sine forskningsmidler.

Den gang var forskerguppen forankret i Institutt for klinisk odontologi ved UiB (MR. Cimpan),  Institutt for fysikk og teknologi ved UiB (B. Holst), og daværende Høgskolen i Bergen med Institutt for elektrofag (E. Cimpan).

– Nå er samarbeidet utvidet med forskergruppen for «vevsregenerering/tissue engineering» ved Institutt for klinisk odontologi ved UiB  (K. Mustafa), Institutt for bio- og kjemiingeniørfag ved Høgskulen på Vestlandet (A. A. Bjørkum), Det medisinske fakultet og Haukeland Universitetssjukehus (K. Rosendahl, B. Kluge).

Gjennomslag i Horisont2020
Mihaela Roxana Cimpan er stolt over at prosjektet har vært med på søknader som har gitt god uttelling.

– Vi er med i prosjektet «Science-based risk governance of nanotechnology (RiskGone)» som fikk tildeling fra HORIZON2020 (2019-2023), og vi har fått tildeling gjennom NFR sitt NANO2021 program (2019-2021) «Towards a reliable assessment of nanomaterial health effects using advanced biological models and assays (NanoBioReal).

– Vi har også gjennom årene publisert flere artikler og presentert resultatene nasjonalt og internasjonalt.

– Det er også kjekt å se at våre bachelor-, master og doktorgradsstudenter har fått priser for sine presentasjoner på lokale og internasjonale konferanser innen dette fagfeltet.

– Det viser at vi har god bredde i prosjektet også inn mot undervisning.