Nytt studentråd

Studentrådet har skiftet laget sitt denne våren. For å få en best mulig flyt og god overgang for nye og gamle studenter, var 21 studentpolitikere samlet i Stavanger til overlappingsmøte.

– Gjennom to dager har vi delt erfaringer og tips på hvordan nettverket best kan brukes til videre samarbeid om organisatoriske og politiske mål.

– Å vite at samarbeid regionalt kan sette nasjonal dagsorden og føre til nasjonale gjennomslag er viktig.

– Nettverket vårt har som mål å hjelpe hverandre til å bli bedre i sine respektive roller, men også stå fram som en samlet studentbevegelse på Vestlandet i politiske saker det er behov for å danne felles front i, sier avtroppende leder Kai Steffen Østensen.

På møtet i Stavanger har samarbeid og relasjonsbygging mellom nyvalgte ledere og deres studentdemokratier vært på topp i sakskartet.

Men det har også blitt god tid til praktisk jobbing.

– Vi har arbeidet med å skrive pressemeldinger i fellesskap og spikre budskap for mottakere, i tillegg har vi vært på «prøvedebatter» i studio om viktige studentpolitiske temaer.

– I tillegg har vi også hatt egne sesjoner for ledere og nestledere for å diskutere tanker, innspill, ideer og utfordringer til det å være ledere og nestledere.

– Avtroppende studentråd har brukt mye tid på å fortelle og dele hva som er gjort, og de har gitt innspill til hvilke prosesser studentrådet bør og skal være med på videre, utdyper Steffensen.

Til slutt i konferansen ble det avholdt et konstituerende møte for det nye studentrådet.

– I møtet ble det vedtatt møteplan for alle årets møter, mål om studietur og dato for studentkonferansen 2019 og nytt overlappingsmøte neste vår. I tillegg er det gjort en rekke valg.

– Cathrine Johanne Sønvisen (UiS) ble valgt til leder av Studentrådet, mens Benedicte Nordlie (UiA) ble valgt til nestleder.

Det nye Studentrådet.
Ny lederduo: Nestleder Benedicte Nordlie (tv) og ny leder Cathrine Johanne Sønvisen (th).