UiA blir med på laget

UH-nett Vest utvider og har tatt Universitetet i Agder opp som ny medlemsinstitusjon.

Under styremøte 21. mars ble Universitetet i Agder tatt opp som nytt medlem i nettverket. Samarbeidsavtalen er nå revidert og gjelder til 31.07.2024

Her kan du lese nettverkets nye Samararbeidsavtale

Signerte ny samarbeidsavtale med UiA som nytt medlem.
Seunn Smith-Tønnesen (Universitetsdirektør UiA), Johann Roppen (Rektor HVO), Berit Rokne (HVL), Dag Rune Olsen (styreleder UH-nett Vest/rektor UiB) og Marit Boyesen (Rektor UiS).